Học bổng du học New Zealand

Tên trường Học bổng Cấp học Giá trị Điều kiện

UC International College

Gift Voucher

Diploma $200

Tất cả các cấp học

The University of Waikato

Progression Scholarship

Bachelor 5,000 NZD

Học bổng năm nhất đại học, dành cho học sinh xuất sắc hoàn tất khóa Foundation

The University of Auckland

Foundation Program

Foundation NZ$ 2,500; 5,000; 7.500

GPA 8.0 trở lên

Phỏng vấn

The University of Waikato

Foundation Program

Foundation NZ$ 2,500; 5,000; 7,500

GPA 8.0 trở lên

Phỏng vấn

The University of Waikato

Học bổng cho khóa Dự bị Đại học

Foundation 50% học phí

GPA 8.0 - Tiếng Anh 5.5

Đạt đủ điều kiện đầu vào của khóa học