các Trường Cao đẳng New Zealand (15)

Manukau Institute of Technology (MIT)

Manukau Institute of Technology (MIT)

Auckland, Auckland, New Zealand

Public

24.700 NZD Học phí năm học 2020-2021

Southern Institute of Technology (SIT)

Southern Institute of Technology (SIT)

Invercargill, South Island, New Zealand

Public

19.000 NZD Học phí năm học 2020-2021

Tai Poutini Polytechnic

Tai Poutini Polytechnic

Auckland, Auckland, New Zealand

Public

19.500 NZD Học phí năm học 2020-2021

Toi Ohomai Institute of Technology

Toi Ohomai Institute of Technology

Tauranga, Bay of Plenty, New Zealand

Public

19.950 NZD Học phí năm học 2020-2021

NorthTec (Northland Polytechnic)

NorthTec (Northland Polytechnic)

Wanagui, Manawatu-Wanganui, New Zealand

Public

19.045 NZD Học phí năm học 2020-2021

Ara Institute of Canterbury

Ara Institute of Canterbury

Public

20.000 NZD Học phí năm học 2020-2021

Universal College of Learning (UCOL)

Universal College of Learning (UCOL)

Public

21.500 NZD Học phí năm học 2020-2021

Wellington Institute of Technology

Wellington Institute of Technology

Wellington NZ, Wellington, New Zealand

Public

20.030 NZD Học phí năm học 2020-2021

Western Institute of Technology at Taranaki (WITT)

Western Institute of Technology at Taranaki (WITT)

New Plymouth, Taranaki, New Zealand

Public

21.000 NZD Học phí năm học 2020-2021

Unitec Institute of Technology

Unitec Institute of Technology

Auckland, Auckland, New Zealand

Private

Otago Polytechnic

Otago Polytechnic

Dunedin, Otago, New Zealand

Public

16.000 NZD Học phí năm học 2020-2021

Trường Cao đẳng Edgewater

Trường Cao đẳng Edgewater

Auckland, Auckland, New Zealand

Public

13.500 NZD Học phí năm học 2020-2021

Waikato Institute of Technology (Wintec)

Waikato Institute of Technology (Wintec)

Hamilton NZ, Waikato, New Zealand

Public

19.880 NZD Học phí năm học 2020-2021

Whitireia Community Polytechnic

Whitireia Community Polytechnic

Auckland, Auckland, New Zealand

Public

23.720 NZD Học phí năm học 2020-2021