các Trường Đại học New Zealand (8)

Lincoln University

Lincoln University

Christchurch, Canterbury, New Zealand

Public

26.000 NZD

Auckland University of Technology

Auckland University of Technology

Auckland, Auckland, New Zealand

Public

31.890 NZD Học phí năm học 2020-2021

Victoria University of Wellington

Victoria University of Wellington

Wellington NZ, Wellington, New Zealand

Public

24.650 NZD Học phí năm học 2020-2021

The University of Auckland

The University of Auckland

Ngôi trường danh tiếng lâu đời nhất New Zealand

Auckland, Auckland, New Zealand

Public

12.950 NZD Học phí năm học 2020

The University of Waikato

The University of Waikato

Hamilton NZ, Waikato, New Zealand

Public

25.160 NZD Học phí năm học 2020-2021

Massey University

Massey University

Wellington NZ, Wellington, New Zealand

Public

26.530 NZD Học phí năm học 2020-2021

University of Otago

University of Otago

Trường đại học có lịch sử lâu đời nhất quốc gia

Dunedin, Otago, New Zealand

Public

28.512 NZD Học phí năm học 2020-2021

The University of Canterbury

The University of Canterbury

Christchurch, Canterbury, New Zealand

Public

27.000 NZD