Ngành phân tích kinh doanh tại Mỹ (Business Intelligence & Analytics)

Ngành Phân tích dữ liệu kinh doanh, hay Phân tích dữ liệu, hay Analytics, hay Business Analytics hiện đang rất thu hút học sinh sinh viên trên toàn thế giới nói chung và nước Mỹ nói riêng. Đặc biệt khi ở Mỹ, ngành này được xếp vào nhóm STEM, du học Mỹ ngành học này có cơ hội OPT ở lại Mỹ 3 năm sau khi du học

Các chuyên ngành cùng nhóm Kinh doanh - Quản lý - Marketing tại USA