Du học PTTH New Zealand – Học bổng dành cho bậc trung học phổ thông 2019

Học bổng du học New Zealand | Học Trung học ở New Zealand

Du học PTTH New Zealand – Học bổng dành cho bậc trung học phổ thông 2019

27/08/2018 2439 Lượt xem
Tên trường Giá trị HB Yêu cầu đầu vào
St Peter’s College $1,000 -$3,000 cho năm đầu tiên First come, first serve

Có thành tích học tập tốt, GPA từ 8.0 trở lên

One Tree Hill College $1,500 x2 suất cho năm đầu tiên Có thành tích tốt

Interview

Thư giới thiệu từ hiệu trưởng

2 bài viết bày tỏ lý do muốn học tập tại trường, và tại sao mình xứng đáng được nhận HB

St John’s College $1,000 -$3,000 cho năm đầu tiên First come, first serve

Có thành tích học tập tốt, GPA từ 8.0 trở lên

Green Bay High School $2,500 cho năm đầu tiên Có thành tích tốt, GPA từ 8.0 trở lên
Burnside High School $1,500 NZD/năm  

 

Deadline apply học bổng:

  • 15/12 cho kỳ tháng Hai, 1/3 cho kỳ tháng Bảy

 

Amy N