INFOGRAPHICS: 5 Ưu điểm vượt trội của Visa du học Úc SSVF

Visa du học Úc

INFOGRAPHICS: 5 Ưu điểm vượt trội của Visa du học Úc SSVF

20/07/2016 4646 Lượt xem
Hệ thống visa du học Úc mới SSVF được sắp xếp đơn giản hơn, giảm từ 08 phân lớp visa du học hiện nay xuống còn 02 phân lớp và đưa ra một khung đánh giá rủi ro xuất nhập cảnh chung nhằm tiết kiệm chi phí tốt hơn, quản lý sinh viên quốc tế hiệu quả hơn và thúc đẩy sự phát triển của giáo dục quốc tế tại Úc (Dư kiến áp dụng vào tháng 7/2016)

NHM