Lambton College - Cập nhật thông tin nhập học kì mùa thu 2020

Học Đại học & Cao đẳng tại Canada

Lambton College - Cập nhật thông tin nhập học kì mùa thu 2020

19/06/2020 14 Lượt xem
Thời gian này, Lambton College sẽ liên tục có những cập nhật mới về trường lớp và thông tin để chào đón sinh viên trở lại học tập vào kì Fall 2020
  • Thông tin về hình thức học tập sẽ được gửi chi tiết tới từng bạn học viên đã xác nhận giữ chỗ cho kì Fall 2020 trong một vài ngày tới
  • Phương thức giảng dạy vẫn sẽ là hoàn toàn trực tuyến(100% online) hoặc một phần( kết hợp giữa trực tuyến và tại cơ sở học tập) phụ thuộc vào chương trình học.
  • Các bạn học sinh đã xác nhận tham gia học tập kì mùa thu 2020 dự kiến ​​sẽ nỗ lực hết sức để bắt đầu việc học vào tháng 9 này. Lambton College đã đầu tư rất nhiều thời gian và công sức để đảm bảo sinh viên có thể học tập đúng theo tiến độ, mà không bị trì hoãn.
  • Khi trường đưa ra thông tin chi tiết về hình thức học tập đối với từng chương trình, sinh viên có thể đưa ra quyết định có căn cứ về khả năng đăng ký và bắt đầu học tập vào Mùa thu này.
  • Những học sinh xác nhận muốn lùi kì học từ kì Fall 2020 sang kì mùa đông Winter 2020, Lambton College sẽ bắt đầu xử lý yêu cầu này ngay sau 20/7/2020. Yêu cầu lùi kì học sẽ được xét tùy thuộc vào chương trình học và tùy thuộc vào chương trình còn chỗ hay không để chấp nhận sinh viên.
 

Mia Dinh