Ngành Cyber Security - An Ninh Mạng tại Úc

Du học Úc theo ngành | DU HỌC ÚC

Ngành Cyber Security - An Ninh Mạng tại Úc

07/11/2020 388 Lượt xem
An ninh mạng là hoạt động bảo vệ hệ thống, mạng và chương trình khỏi các cuộc tấn công kỹ thuật số. Các cuộc tấn công mạng này thường nhằm truy cập, thay đổi hoặc phá hủy thông tin nhạy cảm; moi tiền người dùng; hoặc làm gián đoạn các quy trình kinh doanh bình thường. (Định nghĩa bởi Cisco)

YÊU CẦU BẰNG CẤP:
Để có thể làm việc trong lĩnh vực này, bạn cần có bằng cử nhân hoặc sau đại học liên quan đến các lĩnh vực như Thiết kế dữ liệu, Mạng lưới an ninh, Quản trị hệ thống, quản trị mạng.

Vị trí công việc được gọi dưới những cái tên như Dữ liệu hoặc Quản trị hệ thống viên, Chuyên viên An ninh ICT.

Một số chứng chỉ nghề VET có thể được chấp nhận nhưng không cạnh tranh.

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP:
Số lượng sinh viên làm việc trong ngành có mức tăng trưởng mạnh trong 5 năm qua từ 39,300 năm 2014 đến 39,300 lên 49,200.

 • Quy mô ngành: Ngành có quy mô lớn
 • Loại hình công ty: Dịch vụ công nghệ, kỹ thuật, Quản trị công, Tài chính và dịch vụ Bảo hiểm.
 • Mức lương: $1,932/ tuần (cao hơn mức lương bình quân $1,460). 
 • Full-time: Most work full-time (89%, much higher than the average of 66%).

Tại Úc, NSW và VIC là 2 bang có số lượng công việc ngành này tập trung nhiều nhất:

Hiện tại ở Úc ngành Cyber Security thường nằm trong phân khoa Information Technology hoặc Computer Science. Có hai hướng đào tạo ngành này mà sinh viên có thể theo học:

Hướng 1:

Học cử nhân ngành Cyber Security 

Một số trường đang đào tạo trực tiếp ngành này gồm có:

- Trường đại học Deakin University - Victoria

- Trường Wollongong

- Trường Edith Cowan University

Hướng 2:

Học cử nhân Công nghệ thông tin và sau đó học Master ngành Cyber Security 

Một số trường đang đào tạo Master ngành này gồm có:

- Trường đại học Queensland University of Technology

- Trường đại học Newcastle

- Trường Macquarie University

- Trường Charles Sturt

- Trường Edith Cowan

Một số môn học cơ bản trong ngành này gồm có:

 • Programming Fundamentals   
 • Problem Solving
 • System Analysi
 • Data Management and Security
 • Object Oriented Design and Programming 
 • Networks and Communications
 • Introduction to Web Technology 
 • Database Systems 
 • Advanced Programming  
 • IT Project Management 
 • Mathematics for Computer Science
 • Algorithms and Data Structures 
 • Human Computer Interaction 
 • Software Development Methodologies 

YÊU CẦU ĐẦU VÀO

- GPA > 70%

- IELTS 6.0 (các band > 5.5)

- Thương các trường sẽ xét thêm điểm Toán, Tiếng Anh của sinh viên để xem năng lực.

Sinh viên có thể lựa chọn học chương trình Foundation hoặc Diploma theo lộ trình sau:

- Hoàn thành lớp 11 tại Việt Nam => Học Foundation tại trường Cao đẳng trực thuộc Đại học => Đại học 3 năm

- Hoàn thành lớp 12 tại Việt Nam => Học Diploma tại trường Cao đẳng trực thuộc Đại học => Đại học 2 năm.

Mindy Nguyen