Phân biệt AEC, DEC và DEP tại Quebec

Học Đại học & Cao đẳng tại Canada

Phân biệt AEC, DEC và DEP tại Quebec

10/09/2020 309 Lượt xem
Nhìn chung, hệ thống giáo dục sau cấp 3 của Quebec có một số dạng cơ bản là Cử nhân, Cao đẳng, Cao đẳng liên thông hoặc Chứng chỉ. Mỗi dạng sẽ có các quy định và hình thức học tập khác nhau như dưới đây.

DEC là gì?

DEC là viết tắt cho cụm từ Diploma of College Studies trong tiếng Pháp, có nghĩa là Bằng cao đẳng.

Có 2 loại chương trình được cấp bằng DEC:

1, Chương trình Tiền Đại học: có độ dài 2 năm, 4 kì. Là chương trình dành cho các sinh viên đại học.

2. Chương trình đào tạo nghề: Có độ dài khoảng 3 năm, 6 kì tất scar, dành cho sinh viên tốt nghiệp xong sẽ đi kiếm việc luôn.

Điều kiện nhập học: Bằng tốt nghiệp THPT

AEC là gì?

AEC là viết tắt của cụm từ “Attestation of College Studies” trong tiếng Pháp, có nghĩa là Chứng chỉ cao đẳng.

AEC là một chương trình dành cho những người đã tốt nghiệp, đã đi làm với mong muốn học thêm để có thêm kỹ năng cho nghề nghiệp tương lai. AEC thì không có các môn học cơ bản như tiếng Pháp, tiếng Anh, Triết học trong khi DEC thì có các môn đại cương này.  AEC vì thế, sẽ linh động hơn DEC hoặc DEP, chương trình có thể tổ chức vào buổi tối hoặc thời gian linh hoạt để sinh viên có thể vừa học vừa làm.

AEC có thể kéo dài từ 1 - 3 năm.

Điều kiện nhập học AEC: thường là trên 18 tuổi. Có bằng tốt nghiệp cấp 3 hoặc tương đương.

DEP là gì?

DEP viết tắt cho cụm “Diploma of Vocational Studies” trong tiếng Pháp, nghĩa là bằng Cao đẳng nghề.

DEP thường được tính theo số giờ (từ 600 - 1800 giờ) và chuẩn bị cho sinh viên kiến thức chuyên môn để có thể đi làm.

Điều kiện nhập học DEP:

Có bằng tốt nghiệp cấp 3, bằng cao đẳng hoặc bằng Đại học.

TÓM LẠI

DEC có 2 dạng là Tiền đại học và Cao đẳng - tương đương Associate Degree hoặc Diploma ở các tỉnh bang khác. DEC kéo dài 2 hoặc 3 năm, học các môn cơ bản. 

AEC là chứng chỉ dành cho người đi làm, kéo dài 1 - 3 năm.

DEP là bằng cao đẳng nghề - thường tính theo giờ ( 600 - 1800 giờ)

Học DEC và DEP có thể định cư, AEC thì không.

Các dạng bằng cấp được nộp hồ sơ PEQ:

  • Bằng cử nhân đại học 
  • Bằng thạc sỹ (bao gồm cả MBA) 
  • Bằng tiến sĩ
  • Diplôme d’études collégiales techniques (DEC) Bằng cao đẳng 
  • Diplôme d’études professionnelles (DEP – Diploma of vocational studies) bằng cao đẳng nghề có tối đa 1800 giờ 
  • Diplôme d’études professionnelles (DEP – Diploma of vocational studies)bằng cao đẳng nghề được học sau khi sinh viên có chứng chỉ chuyên nghiệp ASP. với tối đa 1800 giờ học và thực tập.

Mindy Nguyen