Chính sách học bổng dành cho du học sinh Úc của trường Charles Stuart University CSU

Tin học bổng Úc

Chính sách học bổng dành cho du học sinh Úc của trường Charles Stuart University CSU

03/02/2016 3517 Lượt xem

Quỹ học bổng của trường đại học Charles Sturt University phân phối hơn 300 suất học bổng mỗi năm dành cho sinh viên. Các học bổng được tài trợ bởi các tổ chức và cá nhân – những người có niềm tin mạnh mẽ trong việc hỗ trợ trường CSU và sinh viên

Đối tượng áp dụng: Sinh viên quốc tế nhận được lời đề nghị vô điều kiện đầy đủ từ CSU du học tại Úc hoặc tiếp tục ghi danh như một sinh viên toàn thời gian tại trường CSU.

Đối tượng không được áp dụng:

  • Sinh viên quốc tế học qua trực tuyến từ đất nước của họ
  • Sinh viên quốc tế học tập thông qua các đối tác quốc tế của CSU tại quốc gia của họ.

Em có thể nhận được nhiều học bổng hay không?

Nó phụ thuộc vào các suất học bổng đặc biệt là mỗi học bổng có điều kiện riêng của mình trong đó ghi xem học sinh có thể giữ các học bổng khác hay không.

Thông tin này được nêu trong các tiêu chí cho mỗi học bổng và đó là phận sự của người nộp đơn để đảm bảo đáp ứng các tiêu chi cho mỗi học bổng họ xin.

Làm thế nào để em được vào đối tượng xem xét?

Ứng viên phải đọc các tiêu chuẩn học bổng một cách cẩn thận trước khi áp dụng chương trình học bổng được trao dựa trên các tiêu chí cho mỗi học bổng

Ứng viên trúng tuyển được lựa chọn sau khi một loạt các quá trình danh sách rút gọn, bao gồm một đánh giá của nhân viên CSU và các nhà tài trợ.

Từ danh sách cuối cùng của các ứng viên sáng giá nhất, các nhà tài trợ sẽ đến xác định người nhận học bổng. Đôi khi các bạn sẽ phải trải qua cuộc phỏng vấn với các nhà tài trợ.

Điều kiện nhận học bổng

Học bổng được trao tại buổi lễ của trường vào cuối tháng và bạn phải có mặt tại các buổi lễ. Người nhận cũng được yêu cầu phải gửi thư cảm ơn đến các nhà tài trợ của họ.

Học bổng sẽ được thanh toán vào lúc nào?

Học bổng sẽ được thanh toán vào tháng 6, sau lễ học bổng và sau thư cảm ơn của bạn.

Học bổng trị giá $5000 hoặc ít hơn được thanh toán đầy đủ, trừ khi có quy định khác. Học bổng trị giá hơn $5000 hoặc với 1 nhiệm kỳ chỉ định sẽ được trả làm 2 lần – sau lễ học bổng và sau ngày điều tra dân tuyển sinh cho mỗi năm tiếp theo.

Học bổng có thể cho học sinh duy trì tiến độ học tập đạt yêu cầu và tiếp tục ghi danh vào khóa học của họ. Nếu những điều kiện này không được đáp ứng, học bổng có thể bị cắt.

Em có thể bảo lưu đề nghị học bổng hay không?

Thông thường không có. Phần lớn các học bổng không được bảo lưu

 

Thông tin về học bổng của trường CSU: http://www.csu.edu.au/courses/fees-and-costs/help-with-costs/scholarships

Phuong Tran