Trường Trung học Columbia College - Highschool Program

Vancouver, BC, Canada.

Highlight

Giới thiệu về trường

Brochure của trường

Vancouver, BC, Canada

Vancouver, một bến cảng biển ở bờ biển phía tây British Columbia, là một trong những thành phố đông dân và đa sắc tộc nhất của Canada. 2.4tr dân Xem chi tiết

Các trường cùng thành phố

St. George's School

St. George's School

Vancouver, BC, Canada

Private

71.490 CAD Học phí cho học sinh bán trú: 38,040 CAD

Vancouver Formosa Academy

Vancouver Formosa Academy

Vancouver, BC, Canada

Private

12.400 CAD

LaSalle College Vancouver High School

LaSalle College Vancouver High School

Vancouver, BC, Canada

Public

17.600 CAD

Pattison High School

Pattison High School

Vancouver, BC, Canada

Private

24.960 CAD

Các trường có thể bạn quan tâm

Burnaby School District

Burnaby School District

Burnaby, BC, Canada

Public

14.500 CAD

Braemar College

Braemar College

Trường trung tâm Toronto

Toronto, Ontario, Canada

Private

26.400 CAD

Havergal College

Havergal College

Trường siêu cao cấp cho học sinh nữ

Toronto, Ontario, Canada

Private

61.900 CAD Học phí nội trú 2019

Columbia Academy (Downtown Vancouver)

Columbia Academy (Downtown Vancouver)

Vancouver, BC, Canada

Private

17.600 CAD