các Trường Trung học Canada (39)

Braemar College

Braemar College

Toronto, Ontario, Canada.

Trường nằm tại Trung tâm Toronto chỉ với 5 phút đi bộ tới tháp CN Tower
Burnaby School District

Burnaby School District

Burnaby, BC, Canada

Public | Dayschool | Coed

14.500 CAD

Vancouver School Board (VSB)

Vancouver School Board (VSB)

Vancouver, BC, Canada

Public | Dayschool | Coed

15.000 CAD

DELTASD - Delta School District No. 37

DELTASD - Delta School District No. 37

Delta, BC, Canada

Public | Dayschool | Coed

15.500 CAD

High School at Vancouver Island University (VIU High School)

High School at Vancouver Island University (VIU High School)

Nanaimo, BC, Canada

Private | Boarding | Coed

17.000 CAD

Bodwell High School

Bodwell High School

Vancouver, BC, Canada

Private | Boarding | Coed

50.050 CAD

New Westminster School District No. 40

New Westminster School District No. 40

New Wesminster, BC, Canada

Public | Dayschool

14.000 CAD

North Vancouver School District No.44

North Vancouver School District No.44

North Vancouver, BC, Canada

Public | Dayschool

West Vancouver School District

West Vancouver School District

West Vancouver, BC, Canada

Public | Dayschool

15.400 CAD

Surrey Board of Education District School no.36

Surrey Board of Education District School no.36

Surrey CA, BC, Canada

Public | Dayschool | Coed

15.700 CAD

Richmond School District (SD38)

Richmond School District (SD38)

Richmond, BC, Canada

Public | Dayschool

16.425 CAD

Coquitlam School District No.43

Coquitlam School District No.43

Conquitlam, BC, Canada

Public | Dayschool

12.000 CAD

Maple Ridge – Pitt Meadows - School board District No. 42

Maple Ridge – Pitt Meadows - School board District No. 42

Maple Ridge, BC, Canada

Public | Dayschool

Coast Mountain Academy

Coast Mountain Academy

Squamish, BC, Canada

Public | Dayschool

Sea to Sky School District #48

Sea to Sky School District #48

Squamish, BC, Canada

Public | Dayschool

St. Michaels University School (SMUS)

St. Michaels University School (SMUS)

Victoria, BC, Canada

Private | Boarding

68.810 CAD Học phí cho học sinh nội trú kết hợp học tiếng Anh: 80.670 CAD

Glenlyon Norfolk School

Glenlyon Norfolk School

Victoria, BC, Canada

Private | Boarding | Coed

49.635 CAD Đã bao gồm chi phí Boarding

Vancouver Formosa Academy

Vancouver Formosa Academy

Vancouver, BC, Canada

Private | Dayschool | Coed

12.400 CAD

Langley School District No. 35.

Langley School District No. 35.

Langley, BC, Canada

Public | Dayschool | Coed

14.700 CAD

Urban International School

Urban International School

Toronto, Ontario, Canada.