các Trường Trung học Canada (39)

St John's Academy

St John's Academy

Vancouver, BC, Canada.

Vancouver School Board (VSB)

Vancouver School Board (VSB)

Vancouver, BC, Canada

Public | Dayschool | Coed

15.500 CAD

Burnaby School District

Burnaby School District

Burnaby, BC, Canada

Public | Dayschool | Coed

15.250 CAD

DELTASD - Delta School District No. 37

DELTASD - Delta School District No. 37

Delta, BC, Canada

Public | Dayschool | Coed

15.500 CAD

Surrey Board of Education District School no.36

Surrey Board of Education District School no.36

Surrey CA, BC, Canada

Public | Dayschool | Coed

15.700 CAD

New Westminster School District No. 40

New Westminster School District No. 40

New Wesminster, BC, Canada

Public | Dayschool

14.000 CAD

Bodwell High School

Bodwell High School

Vancouver, BC, Canada

Private | Boarding | Coed

44.975 CAD Đã bao gồm phí ký túc xá, IT, bảo hiểm sức khỏe,...

High School at Vancouver Island University (VIU High School)

High School at Vancouver Island University (VIU High School)

Nanaimo, BC, Canada

Private | Boarding | Coed

17.000 CAD

North Vancouver School District No.44

North Vancouver School District No.44

North Vancouver, BC, Canada

Public | Dayschool

West Vancouver School District

West Vancouver School District

West Vancouver, BC, Canada

Public | Dayschool

15.400 CAD

Richmond School District (SD38)

Richmond School District (SD38)

Richmond, BC, Canada

Public | Dayschool

28.100 CAD Bao gồm chi phí ăn ở

Coquitlam School District No.43

Coquitlam School District No.43

Conquitlam, BC, Canada

Public | Dayschool

12.000 CAD

Maple Ridge – Pitt Meadows - School board District No. 42

Maple Ridge – Pitt Meadows - School board District No. 42

Maple Ridge, BC, Canada

Public | Dayschool

Sea to Sky School District #48

Sea to Sky School District #48

Squamish, BC, Canada

Public | Dayschool

13.000 CAD Chưa bao gồm phí Homestay

St. Michaels University School (SMUS)

St. Michaels University School (SMUS)

Victoria, BC, Canada

Private | Boarding

75.360 CAD Học phí cho học sinh nội trú kết hợp học tiếng Anh (lớp 11-12): 80.360 CAD/(lớp 9-10): 86.360 CAD

Glenlyon Norfolk School

Glenlyon Norfolk School

Victoria, BC, Canada

Private | Boarding | Coed

73.000 CAD Đã bao gồm chi phí Boarding

Vancouver Formosa Academy

Vancouver Formosa Academy

Vancouver, BC, Canada

Private | Dayschool | Coed

12.400 CAD

Saanich International Student  School District No. 63

Saanich International Student School District No. 63

North Saanich, BC, Canada

Public

14.750 CAD

St John's Academy

St John's Academy

Vancouver, BC, Canada

Private

8.000 CAD mỗi học kì

UIS - Urban International School

UIS - Urban International School

Toronto, Ontario, Canada.