Danh sách Học bổng du học Canada kỳ thu năm 2017

Học bổng du học Canada

Danh sách Học bổng du học Canada kỳ thu năm 2017

10/01/2017 3476 Lượt xem
Không phải tất cả học bổng đều có giá trị giống nhau. Một số học bổng chỉ chi trả tiền học phí, một số khác chỉ hỗ trợ sinh hoạt phí, trong khi một số khác chỉ đơn thuần là khoản tiền hỗ trợ tài chính nhỏ. Vậy đâu là học bổng phù hợp dành cho bạn?

Nam Phong gửi đến bạn danh sách học bổng mới nhất của các trường Trung học, Cao đẳng và Đại học tại Canada. Bên cạnh đó, các bạn còn nhận được sự tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình từ các chuyên gia tư vấn Nam Phong nhằm giúp các bạn đạt được học bổng phù hợp với bản thân cũng như thực hiện được giấc mơ du học của mình.

Trường Tỉnh bang Học Bổng Giá trị học bổng Deadline
Bậc PTTH
Birmingham International College Toronto, Ontario Học bổng đầu vào $1,000 – $3,000 _
Brookes Shawnigan Lake British Columbia   Tối đa $5,000 _
Toronto International Academy Mississauga, Ontario Học bổng cho học sinh năm đầu tiên $3,000  
St. Michaels University school Victoria, British Columbia Days Scholarship $10,000 28/2/2017
St. George’s School Vancouver, British Columbia Học bổng đầu vào N/A 1/4/2017
Trường Cao Đẳng
Algonquin College Ottawa, Ontario Học bổng cho học sinh quốc tế sau trung học $3,000 Mùa thu: 30/6
Mùa đông: 30/10
Algonquin College Ottawa, Ontario Học bổng cho học sinh quốc tế EAP $3,000 Mùa thu: 30/6
Mùa đông: 30/10
Camosun College Victoria, British Columbia Học bổng khởi đầu cho học sinh quốc tế $500 – $1,000 N/A
Camosun College Victoria, British Columbia Học bổng cho học sinh quốc tế $500 – $1,000 N/A
Camosun College Victoria, British Columbia Học bổng cho học sinh quốc tế ESL $200/năm N/A
Camosun College Victoria, British Columbia Học bổng khuyến khích học tập $500 – $1,000 15/2
Camosun College Victoria, British Columbia Giải thưởng riêng của các ngành học $500 N/A
Centenial College Toronto, Ontario Học bổng cho sinh viên quốc tế $1,000 – $5,000 CAD N/A
Durham College Oshawa, Ontario Học bổng đầu vào $3,000 Tự xét thưởng
Durham College Oshawa, Ontario Học bổng khu vực Châu Á $1,000 Tự xét thưởng
Durham College Oshawa, Ontario Học bổng EAP $1,000 Tự xét thưởng
Durham College Oshawa, Ontario Textbook Scholarship
(Học bổng sách giáo khoa)
$500 – $1,000 Thu: 01/02/2017
Đông: 01/10/2017
Durham College Oshawa, Ontario Học bổng cho học sinh xuất sắc $1,000 Tự xét thưởng
Fleming College Peterborough, Ontario Học bổng cho sinh viên của trường 500 CAD – 1,000 CAD  
Georgian College Barrie, Ontario Học bổng đầu vào cho Business and Management Studies $1,000 31/3/2017
Georgian College Barrie, Ontario Học bổng đầu vào cho Computer Studies $1,000 31/3/2017
Georgian College Barrie, Ontario Học bổng đầu vào cho Design and Visual Arts Entrance $1,000 31/3/2017
Georgian College Barrie, Ontario Học bổng đầu vào cho Engineering and Environmental Technologies $1,000 31/3/2017
Georgian College Barrie, Ontario Học bổng đầu vào cho Hospitality, Tourism and Recreation $1,000 31/3/2017
Geogre Brown College Toronto, Ontario Học bổng cho Sinh viên quốc tế $1,000 – $5,000 CAD Mùa thu 30/9
Mùa đông: 22/1
Geogre Brown College Toronto, Ontario Học bổng cho Sinh viên quốc tế $2,000 CAD Kì tháng 1: 31/5
Kì tháng 5: 30/9
Kì tháng 9:22/1
Geogre Brown College Toronto, Ontario Học bổng cho Sinh viên quốc tế $5,000 CAD  
Geogre Brown College Toronto, Ontario Học bổng cho Sinh viên quốc tế $1,000 – $5,000 CAD Mùa thu 30/9
Mùa đông: 22/1
Geogre Brown College Toronto, Ontario Học bổng cho Sinh viên quốc tế $2,000 CAD Kì tháng 1: 31/5
Kì tháng 5: 30/9
Kì tháng 9:22/1
Geogre Brown College Toronto, Ontario Học bổng cho Sinh viên quốc tế $5,000 CAD  
Humber College Toronto, Ontario Học bổng đầu vào cho bậc đại học Lên đến 4,000 CAD N/A
Humber College Toronto, Ontario Học bổng đầu vào cho sinh viên quốc tế Toàn phần 15/9/2017
Humber College Toronto, Ontario Học bổng đầu vào cho sinh viên quốc tế $5,000 15/9/2017
Humber College Toronto, Ontario Học bổng đầu vào cho sinh viên quốc tế $1,000 15/9/2017
Niagara College Niagara, Ontario Học bổng cho học sinh theo học chương trình EAP $2,000 N/A
Niagara College Niagara, Ontario Học bổng cho sinh viên quốc tế đang học tại Canada $2,000 N/A
Niagara College Niagara, Ontario Học bổng tưởng niệm Isabel Hernandez Maltos $500 N/A
North Island College Courtenay, British Columbia Học bổng và trợ cấp Tổng lên đến $260,000 mỗi năm 30/04/2017
Okanagan College Kelowna, British Columbia Giải thưởng riêng của các ngành học $300 – $1,500 Tùy giải thưởng
Seneca College Toronto, Ontario Học bổng đầu vào cho sinh viên quốc tế xuất sắc N/A 10/tháng 9
Bậc Đại Học
Capilano University British Columbia Capilano Excellence Scholarships (CAPX) Miễn phí tiền học dosmestic và tuition surcharge 31/3/2017
University of Fraser Valley Abbotsford, British Columbia Các loại giải thưởng $1,000 – $5,000 Tự động thưởng
University of Fraser Valley Abbotsford, British Columbia Học bổng đầu vào $1,000 – $10,000 01/03/2017
University of Fraser Valley Abbotsford, British Columbia Học bổng đầu vào dành cho học sinh quốc tế $1,000 Tự động thưởng
University of Fraser Valley Abbotsford, British Columbia Học bổng đầu vào dành cho học sinh quốc tế $5,000 01/03/2017
University of Fraser Valley Abbotsford, British Columbia Học bổng đầu vào dành cho học sinh quốc tế $1,000 Tự động thưởng
University of Guelph Guelph, Ontario Học bổng đầu vào dành cho học sinh quốc tế bậc Đại học N/a 01/03/2017
University of Lethbridge Lethbridge, Alberta Học bổng cho học sinh lớp 11 có thành tích học tập xuất sắc Up to 800 CAD 30/06/2017
Lakehead University Thunder Bay, Ontario Học bổng đầu vào 750 – 2,500 CAD/năm Tự động thưởng
Lakehead University Thunder Bay, Ontario Học bổng đầu vào dành cho học sinh quốc tế 4,000 – 7,500 CAD/năm Tự động thưởng
Lakehead University Thunder Bay, Ontario Học bổng đầu vào dành cho học sinh có năng khiếu thể thao Lên đến 4,000 CAD Xem xét bởi hlv
Lakehead University Thunder Bay, Ontario Học bổng hiệu trưởng 7,500 CAD /năm (lên đến $30,000/4 năm) 31/03/2017
Lakehead University Thunder Bay, Ontario Học bổng kĩ năng 500 CAD 15/04/2017
Lakehead University Thunder Bay, Ontario Học  bổng t 800 – 2,300 CAD Vòng 1: 15/04/2017
Vòng 2:30/06/2017
Lakehead University Thunder Bay, Ontario Học bổng Campus Tour Lên đến 500 CAD 15/07/2017
University of Manitoba Manitoba Học bổng học sinh IB 1,100 – 3,500 CAD 1-Mar
University of Manitoba Winnipeg, Manitoba Học bổng đầu vào dành cho học sinh quốc tế 800 – 2,000 CAD 1-Mar
University of Manitoba Winnipeg, Manitoba Học bổng Hiệu trưởng 1,000 CAD 1-Mar
Mount Allison University Sackville, New Brunswick Học bổng Guaranteed Entrance 80% – 95% 1-Mar
Mount Allison University Sackville, New Brunswick Học bổng Enhanced Entrance 1,000 CAD – 5,000 CAD/năm 1-Mar
Mount Allison University Sackville, New Brunswick Học bổng học sinh IB 2,000 CAD  
Mount Allison University Sackville, New Brunswick Học bổng Top Student 2,000 CAD  
Mount Allison University Sackville, New Brunswick Học bổng sinh viên quốc tế 3,000 CAD  
University of Ontario Oshawa, Ontario Học bổng lãnh đạo toàn cầu (GLA) 72,000 CAD (18,000 CAD x 4 năm) 31/03/2017
University of Ontario Oshawa, Ontario Học bổng khen thưởng 2,000 – 4,000 CAD Tự động thưởng năm đầu tiên
University of Ontario Oshawa, Ontario Học bổng trong năm học 1,500 – 2,000 CAD Tự động thưởng năm tiếp theo
Royal Roads University Victoria, British Columbia Chương trình sinh viên quốc tế năm 1
Dự bị thạc sỹ
2,500 CAD N/A
Simon Fraser University Burnaby, British Columbia Học bổng đầu vào chất lượng 34,000 CAD 31/01/2017
Simon Fraser University Burnaby, British Columbia Học bổng dành cho học sinh quốc tế 49,000 CAD + học phí 31/01/2017
Simon Fraser University Burnaby, British Columbia Học bổng đầu vào dành cho học sinh quốc tế chương trình IB 7,000 CAD Tự động thưởng
Simon Fraser University Burnaby, British Columbia Học bổng đầu vào dành cho học sinh quốc tế 5,000 CAD Tự động thưởng
Simon Fraser University Burnaby, British Columbia Học bổng Cựu sinh viên lãnh đạo 29,000 CAD 31/01/2017
Simon Fraser University Burnaby, British Columbia Học đổng Gordon M. Shrum 7,000 CAD 31/01/2017
Simon Fraser University Burnaby, British Columbia Học bổng đầu vào dành cho học sinh quốc tế 5,000 CAD Tự động thưởng
Simon Fraser University Burnaby, British Columbia Học bổng Family Bursaries 10% học phí Tự động thưởng
Simon Fraser University Burnaby, British Columbia Học bổng thành tích học tập xuất sắc Navitas Học phí 1 học kỳ Tự động thưởng
Vancouver Island University Nanaimo, British Columbia Học bổng cho sinh viên quốc tế theo khu vực 5,000 CAD 31/3/2017
Vancouver Island University Nanaimo, British Columbia Học bổng quốc tế dành cho các sinh viên năm đầu 2,000 CAD 31/3/2017
York University Ontario York University Automatic Entrance Scholarships Lên đến 14,000 CAD Càng sớm càng tốt
York University Ontario York University Talent Entrance Scholarships 1,000 CAD Càng sớm càng tốt
York University Ontario Sinh viên quốc tế năm đầu ngành Liberal Arts & Professional Studies Lên tới 3,000 CAD Càng sớm càng tốt
York University Ontario Columbia International Faculty of Liberal Arts & Professional Studies Entrance Scholarship Lên tới 2,000 CAD Càng sớm càng tốt
York University Ontario International Circle of Scholars Scholarship 15,000 CAD  15/01/2017

NHM

   TẠI SAO CHỌN DU HỌC CANADA VỚI NAM PHONG – 10 ĐIỂM MẠNH

1. Kinh nghiệm 20 năm với du học Canada chuyên nghiệp và uy tín

2. Tuyển chọn trường đối tác Các Trường đối tác được lựa chọn kỹ với những đoàn thăm quan, kiểm chứng môi trường học tập thực tế của trường – do chính các chuyên gia Nam Phong trực tiếp thực hiện

3. Trọn gói tư vấn chuyên sâu và làm hồ sơ du học Canada

4. Chọn Trường phù hợp nhất với học lực, tính cách học sinh cũng như tài chính gia đình

5. Tối ưu lộ trình học tập, nghề nghiệp với những chuyên gia trong nghề, số liệu ngành, nhu cầu xu hướng xã hội với các công cụ chuyên sâu – Học sinh Nam Phong dẫn đầu xu hướng

6. Nguồn thông tin học bổng nhiều và đa dạng học sinh chỉ còn việc lựa chọn và phấn đấu

7. Săn học bổng chuyên nghiệp Làm việc 1-1 với các chuyên gia học bổng có kinh nghiệm xin thành công hơn 20 tỉ học bổng / năm : Hướng dẫn viết thư xin học bổng, Kế hoạch học tập, CV, Thư giới thiệu (LOR), luyện phỏng vấn xin học bổng

8. Visa thành công Khảo sát hồ sơ học sinh, năng lực tài chính gia đình – Truyền đạt kinh nghiệm hoàn thiện hồ sơ visa Canada – Tấm vé quan trọng để du học

9. Kết nối cộng đồng du học sinh và chuyên gia – Hướng dẫn trước khi du học, kết nối cựu sinh viên, các thầy cô giáo, chuyên gia trong nghề tại nước du học – Học sinh Nam Phong sẵn sàng hành trang, rộng mở tương lai 

10. Hỗ trợ xin visa Canada lên tới 10 năm cho gia đình du học sinh

 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DU HỌC CANADA

NAM PHONG EDUCATION

Văn phòng HN: 

Tầng 7 tòa nhà HCMCC 2B Văn Cao - Liễu Giai, Hà Nội

Hotline 090 17 34 288

Văn phòng HCM:

253 Điện Biên Phủ, P7, Q3, HCM

Hotline 093 205 3388

Email: contact@duhocnamphong.vn