các Trường Đại học Anh (149)

London Business School

London Business School

Học tập tại một trong những Ngôi trường Kinh doanh hàng đầu Thế Giới

London, England, UK

Public

35.400 GBP

Imperial College London

Imperial College London

London, England, UK

Public

31.700 GBP

Brighton and Sussex Medical School (BSMS)

Brighton and Sussex Medical School (BSMS)

Trường chuyên ngành Y tại Vương quốc Anh

Brighton, England, UK

Private

30.450 GBP

University of Oxford

University of Oxford

Oxford, England, UK

Public

25.740 GBP

London School of Hygiene and Tropical Medicine

London School of Hygiene and Tropical Medicine

London, England, UK

Public

24.200 GBP

King's College London

King's College London

London, England, UK

Public

24.000 GBP

University of the Arts, London

University of the Arts, London

London, England, UK

Public

22.920 GBP Học phí năm 2020 - 2021

University of Cambridge

University of Cambridge

Cambridge, England, UK

Public

21.168 GBP

Birkbeck, University of London

Birkbeck, University of London

London, England, UK

21.000 GBP

University of Leeds

University of Leeds

Russel Group

Leeds, England, UK

Public

20.750 GBP

University of St Andrews

University of St Andrews

York, England, UK

Public

20.570 GBP

Durham University

Durham University

Durham, England, UK

Public

20.500 GBP

The University of Edinburgh

The University of Edinburgh

Edinburgh, Scotland, UK

Public

19.800 GBP

Swansea University

Swansea University

Swansea, Wales, UK

Public

19.550 GBP

University of Bristol

University of Bristol

Bristol, England, UK

Public

19.500 GBP

The University of Warwick

The University of Warwick

Coventry, England, UK

Public

19.420 GBP

University College of Estate Management

University College of Estate Management

Reading, England, UK

Private

19.125 GBP

Loughborough University

Loughborough University

Loughborough, England, UK

Public

18.650 GBP Học phí năm 2020 - 2021