các Trường Đại học Anh (149)

Abertay Unviersity (University of Abertay Dundee)

Abertay Unviersity (University of Abertay Dundee)

Dundee, Scotland, UK

Public

14.000 GBP

Aberystwyth University

Aberystwyth University

Aberystwyth, Wales, UK

13.600 GBP

Anglia Ruskin University

Anglia Ruskin University

Cambridge, England, UK

Public

13.900 GBP

Anglo-European College of Chiropractic (AECC)

Anglo-European College of Chiropractic (AECC)

Bournemouth, England, UK

Public

14.523 GBP

Arden University (Resource Development International)

Arden University (Resource Development International)

Coventry, England, UK

Private

7.750 GBP

Arts University Bournemouth (AUB)

Arts University Bournemouth (AUB)

Bournemouth, England, UK

Public

16.950 GBP

Aston University

Aston University

Birmingham, England, UK

Public

14.600 GBP

Bangor University

Bangor University

Bangor, Wales, UK

Public

13.200 GBP

Bath Spa University

Bath Spa University

Bath, England, UK

13 GBP

Birkbeck, University of London

Birkbeck, University of London

London, England, UK

21.000 GBP

Birmingham City University

Birmingham City University

Birmingham, England, UK

Public

12.300 GBP

Bishop Grossteste University

Bishop Grossteste University

Lincoln, England, UK

Public

11.500 GBP

Bournemouth University

Bournemouth University

Bournemouth, England, UK

Public

13.750 GBP

BPP University

BPP University

London, England, UK

Private

12.500 GBP

Brighton and Sussex Medical School (BSMS)

Brighton and Sussex Medical School (BSMS)

Trường chuyên ngành Y tại Vương quốc Anh

Brighton, England, UK

Private

30.450 GBP

British School of Osteopathy

British School of Osteopathy

London, England, UK

Public

9.150 GBP

Brunel University London

Brunel University London

Uxbridge, England, UK

Public

17.975 GBP

Buckinghamshire New University

Buckinghamshire New University

Uxbridge, England, UK

Public

12.000 GBP