Thành phố Halifax, Nova Scotia, Canada

Thành phố Halifax, Nova Scotia, Canada

Giới thiệu | Các trường

Thủ phủ bang Nova Scotia. 2h bay Toronto. Hơn 400.000 dân

Halifax, tên chính thức là Halifax Regional Municipality.

Các trường tại Halifax

Dalhousie University

Halifax, Nova Scotia, Canada.

Public

20.000 CAD

Saint Mary's University

Halifax, Nova Scotia, Canada.

Public

20.341 CAD

Mount Saint Vincent University

Halifax, Nova Scotia, Canada.

Public

16.000 CAD

University of King’s College

Halifax, Nova Scotia, Canada.

14.940 CAD

Nova Scotia College of Art and Design

Halifax, Nova Scotia, Canada.

Public

29.610 CAD

Các thành phố lân cận Halifax