Thành phố Chilliwack, BC, Canada

Thành phố Chilliwack, BC, Canada

Giới thiệu | Các trường

Chilliwack nằm 102 km về phía đông nam của Vancouver, gần với Abbotsford là thành phố lớn thứ 7 tại British Columbia.

Thành phố này được bao quanh bởi các dãy núi và các khu giải trí như Hồ Cultus và Chilliwack Lake Provincial Parks. Với 101.512 người, trong lịch sử là một cộng đồng nông nghiệp, hầu hết cư dân của nó bây giờ là cư dân thành phố. Chilliwack là trụ sở của Khu vực Fraser Valley và thành phố lớn thứ hai của nó.

Chilliwack / tʃɪləwæk / là thành phố lớn thứ 7 ở British Columbia, Canada. Trong lịch sử một cộng đồng nông nghiệp, hầu hết 83.788 cư dân của nó hiện nay là cư dân thành phố. Chilliwack là địa hạt của khu vực Fraser Valley Regional District và là thành phPȀ甕焰ऩ焰ऩĀⵦ疾焰ऩ`疽Ѐꔀস崿ःসᓧःꔀস嗥ई廄ःসস崿ःসᓧःসꛜऄসꜰऄস嶪ः̈ऊᕄःস̈ऊ秐ःস秚ः秩ःꊠĵ哖Wস�उ�সꝩऄ↰Ŀ꟠甃焰ऩ꟠甃̈ऊꟻ甃Ľ焰ऩಇ疾潄甕焰ऩ焰ऩ∠Ŀàⵦ疾焰ऩ€焴ऩ焴ऩ㦔疾䋤疼㨟疾प䋤疼筬€স�সi 煤ऩप焴ऩ 屮昽疽पস싑阔먲ऄসস�उসप屮랖ऄ࣪梅箄€�उস呞Wস਼ò梅咴W侮哗Wྀ̣梅箄€哖W哞Ẉྀ臭筬€MoveEofΝ煔ऩप焴ऩ ﯈昽疽प�সi侮﯈褐�স婢敌ः�সपi侮﯈褐F䘀䘀䔐Ľ鲷疽㮎瓁Ѐप꬐৉￾￿倬㛳饽疽Љ䕄ĵ￿￿प꬐৉￾￿韤疽W竗স䋤疼飤疽पᩄ奈瑉浥पᤀꋔĵ郎潃湵t̳㾀㾀ǐָ̳⮬眙ꧻ畗⋊㤁Ⱡ畠∀꤅깮畗ⱀ畠ⵜ眙帛眖ⵜ眙毜眖܅刁܅刁 㗌刁䔐Ľ輦䔐Ľ裂㮎瓁㮎瓁穀Ѐप꬐৉￾￿亴㛳饽疽Љ䲈ĵ￿￿प꬐৉￾￿令韤疽t觴穀䋤疼飤疽Sपↈ穀滛潅fǐ𤋮睁￾￿痯䳰溂溂溂溂溂捛真ዠࠀꯍ�溂ࠀࠀ狀眞ࠀ�ǫ怒Ȃ�癖�癖�癖Ľ￿￿￿￿Ľ�癖�癖�癖Ľ￿￿￿￿￿Ľ

Các thành phố lân cận Chilliwack