các Trường Đại học Canada (8)

Mount Royal University

Mount Royal University

Calgary, Alberta, Canada

Public

21 CAD

University of Lethbridge

University of Lethbridge

Theo đuổi con đường học thuật

Lethbridge, Alberta, Canada

Public

19.000 CAD

University of Calgary

University of Calgary

Calgary, Alberta, Canada

Public

18.000 CAD 611.28 CAD/tín chỉ

MacEwan University

MacEwan University

Edmonton, Alberta, Canada

Public

19.620 CAD

University of Alberta

University of Alberta

Edmonton, Alberta, Canada

Public

21.000 CAD

The King's University

The King's University

Edmonton, Alberta, Canada

Private

13.082 CAD

Ambrose University

Ambrose University

Calgary, Alberta, Canada

Private

18.888 CAD

Burman University

Burman University

Public

26.000 CAD Bao gồm đầy đủ 10 khóa học (30 tín chỉ), kế hoạch quán ăn cơ bản, phòng đôi trong ký túc xá, sách giáo khoa và bảo hiểm y tế bổ sung.