các Trường Trung học Canada (34)

St John's Academy

St John's Academy

Vancouver, BC, Canada.

TAIE

TAIE

Toronto, Ontario, Canada

Private | Boarding | Coed

CIC - Columbia International College.

CIC - Columbia International College.

Trường Boarding lớn nhất Canada

Hamilton CA, Ontario, Canada

Private | Boarding | Coed

43.785 CAD Đã bao gồm chi phí ăn ở boarding

Southern Ontario Collegiate

Southern Ontario Collegiate

Hamilton CA, Ontario, Canada

Private | Boarding | Coed

28.505 CAD Đã bao gồm chi phí ăn ở homestay

Great Lakes College of Toronto

Great Lakes College of Toronto

Toronto, Ontario, Canada

Private | Boarding | Coed

18.900 CAD Cho 10 môn học

Bronte College

Bronte College

Mississauga, Ontario, Canada

Private | Boarding | Coed

19.800 CAD

William Academy

William Academy

Ngôi trường tư thục chất lượng hàng đầu Canada

Scarborough, Ontario, Canada

Private | Boarding | Coed

19.800 CAD

UIS - Urban International School

UIS - Urban International School

Toronto, Ontario, Canada

Private | Boarding | Coed

16.000 CAD

Bodwell High School

Bodwell High School

Vancouver, BC, Canada

Private | Boarding | Coed

44.975 CAD Đã bao gồm phí ký túc xá, IT, bảo hiểm sức khỏe,...

High School at Vancouver Island University (VIU High School)

High School at Vancouver Island University (VIU High School)

Nanaimo, BC, Canada

Private | Boarding | Coed

17.000 CAD

London International Academy

London International Academy

London CA, Ontario, Canada

Private | Boarding | Coed

21.600 CAD Học phí cho 8 tháng với 8 môn học

Stanstead College

Stanstead College

Standstead, Quebec, Canada

Private | Boarding | Coed

65.900 CAD Đã bao gồm chi phí ăn ở Boarding

Séminaire Marie-Reine-Du-Clergé - SMRC

Séminaire Marie-Reine-Du-Clergé - SMRC

Montreal, Quebec, Canada

Private | Boarding | Coed

28.570 CAD Đã bao gồm chi phí ăn ở boarding

J. Addison School

J. Addison School

Markham, Ontario, Canada

Private | Boarding | Coed

21.800 CAD Cho 10 môn học

Havergal College

Havergal College

Trường siêu cao cấp cho học sinh nữ

Toronto, Ontario, Canada

Private | Boarding | Girls

61.900 CAD Học phí nội trú 2019

St. Michaels University School (SMUS)

St. Michaels University School (SMUS)

Victoria, BC, Canada

Private | Boarding

75.360 CAD Học phí cho học sinh nội trú kết hợp học tiếng Anh (lớp 11-12): 80.360 CAD/(lớp 9-10): 86.360 CAD

Glenlyon Norfolk School

Glenlyon Norfolk School

Victoria, BC, Canada

Private | Boarding | Coed

49.635 CAD Đã bao gồm chi phí Boarding

Luther College High School

Luther College High School

Regina, Saskatchewan, Canada

Private | Boarding

34.860 CAD Học phí chưa có khóa ESL: 37,590

Royal Crown Academic School

Royal Crown Academic School

Toronto, Ontario, Canada

Private | Boarding | Coed

19.200 CAD

UIS - Urban International School

UIS - Urban International School

Toronto, Ontario, Canada.