Thành phố Dawson Creek, BC, Canada

Thành phố Dawson Creek, BC, Canada

Giới thiệu | Các trường

1.157km phía đông bắc Vancouver, bay 2h50p. 13.000 dân. Sát bang Alberta

Các thành phố lân cận Dawson Creek