Thành phố Fort St. John, BC, Canada

Thành phố Fort St. John, BC, Canada

Giới thiệu | Các trường

Cách Vancouver 1200km phía Bắc chếch đông, Thành phố Fort St. John thuộc quận Peach River, hiện dân số 20.000 (2016)

thành phố bao gồm tổng diện tích khoảng 22 km2 với 18,609 cư dân tại cuộc điều tra dân số năm 2011

Các thành phố lân cận Fort St. John