Thành phố Gatineau, Quebec, Canada

Thành phố Gatineau, Quebec, Canada

Giới thiệu | Các trường

Gatineau là thành phố lớn thứ 4 tại Quebec, nó sát với thủ đô Ottawa tạo thành vùng Ottawa - Gatineau

208km Montreal, West

Các thành phố lân cận Gatineau