Thành phố Quebec city, Quebec, Canada

Thành phố Quebec city, Quebec, Canada

Giới thiệu | Các trường

Thủ phủ của tỉnh bang Quebec

Quebec city có số dân khoảng 550.000 người, mặc dù là thủ phủ tỉnh bang nhưng là thành phố lớn thứ 2 tỉnh bang (sau Montreal). Thành phố lớn thứ 11 tại Canada

Các thành phố lân cận Quebec city