Thành phố Maple Ridge, BC, Canada

Thành phố Maple Ridge, BC, Canada

Giới thiệu | Các trường

43km phía đông bắc Vancouver

Maple Ridge là một thành phố ở British Columbia, Canada. Nó nằm ở phía đông bắc của Greater Vancouver giữa sông Fraser và Golden Ears, là một nhóm các đỉnh núi nằm ở cực nam của Dãy núi Garibaldi của Dãy núi Coast. Dân số của Maple Ridge năm 2016 là 82.256. Lõi trung tâm của nó được gọi là Haney.