Thành phố West Vancouver, BC, Canada

Thành phố West Vancouver, BC, Canada

Giới thiệu | Các trường

Là đô thị thành viên của Metro Vancouver, West Vancouver nằm ở phía tây bắc của thành phố Vancouver ở phía bắc của Vịnh English và bờ đông nam của Howe Sound, và tiếp giáp với Quận Bắc Vancouver về phía đông.