Thành phố Welland, Ontario, Canada

Thành phố Welland, Ontario, Canada

Giới thiệu | Các trường

134km Toronto, đi theo ven hồ qua St Catherine. Welland - St. Catherine - Niagara như 1 tam giác nhỏ. Dân số 52.293 (2016)

Population: 52,293 (2016)..