các Trường Trung học Mỹ (87)

Monterey Bay Academy

Monterey Bay Academy

La Selva Beach, California, USA

Private | Boarding | Coed

49.035 USD Đã bao gồm chi phí Boarding

Mater Dei Catholic High School

Mater Dei Catholic High School

San Diego, California, USA

Private | Boarding | Coed

83.600 USD Đã bao gồm chi phí ăn ở và phụ phí sinh viên

San Domenico School

San Domenico School

San Anselmo, California, USA

Private | Boarding | Coed

77.000 USD Đã bao gồm chi phí Homestay

Contra Costa Christian High School

Contra Costa Christian High School

Walnut Creek, California, USA

Private | Dayschool | Coed

35.795 USD (Đã bao gồm chi phí Homestay)

Midland School

Midland School

Los Olivos, California, USA

Private | Boarding | Coed

63.100 USD Đã bao gồm chi phí Boarding

Fairmont Private Schools

Fairmont Private Schools

Anaheim, California, USA

Private | Boarding | Coed

72.500 USD Đã bao gồm chi phí boarding

The Quarry Lane School - International Academy

The Quarry Lane School - International Academy

Dublin, California, USA

Private | Dayschool | Coed

73.850 USD (Đã bao gồm chi phí Boarding)

Santa Barbara Unified School District

Santa Barbara Unified School District

Santa Barbara, California, USA

Public | Dayschool | Coed

33.950 USD (Đã bao gồm chi phí Homestay)

Dunn School

Dunn School

Los Olivos, California, USA

Private | Boarding | Coed

61.000 USD

Southwestern Academy

Southwestern Academy

San Marino, California, USA

Private | Boarding | Coed

50.500 USD Đã bao gồm học phí và chi phí ăn ở Boarding 1 năm

Oakwood School

Oakwood School

Morgan Hill, California, USA

Private | Dayschool | Coed

62.450 USD Đã bao gồm học phí, nhà ở, hỗ trợ ngôn ngữ

Pilgrim School

Pilgrim School

Los Angeles, California, USA

Private | Boarding | Coed

57.780 USD Đã bao gồm học phí và chi phí ăn ở Boarding 1 năm

San Francisco Waldorf High School

San Francisco Waldorf High School

San Francisco, California, USA

Private | Dayschool | Coed

59.950 USD Đã bao gồm học phí, nhà ở, hỗ trợ ngôn ngữ

Palm Valley School

Palm Valley School

Rancho Mirage, California, USA

Private | Dayschool | Coed

54.000 USD Đã bao gồm học phí, nhà ở, hỗ trợ ngôn ngữ

Morgan Hill Unified School District

Morgan Hill Unified School District

Morgan Hill, California, USA

Public | Dayschool | Coed

30.450 USD Đã bao gồm chi phí homestay

Torrance Unified School District - Torrance High School

Torrance Unified School District - Torrance High School

Torrance, California, USA

Public | Dayschool | Coed

30.950 USD Đã bao gồm chi phí Homestay

Oak Park Unified School District

Oak Park Unified School District

Oak Park, California, USA

Public | Dayschool | Coed

30.950 USD Đã bao gồm chi phí Homestay

Las Virgenes Unified School District - Calabasas High School

Las Virgenes Unified School District - Calabasas High School

Calabasas, California, USA

Public | Dayschool | Coed

29.950 USD Đã bao gồm chi phí homestay