Thành phố Wellington NZ, Wellington, New Zealand

Thành phố Wellington NZ, Wellington, New Zealand

Giới thiệu | Các trường

Thành phố lớn thứ 2 của NZ với khoảng 400.000 dân

Các trường tại Wellington NZ

Wellington High School

Wellington NZ, Wellington, New Zealand.

Public

13.000 NZD

Wellington College

Wellington NZ, Wellington, New Zealand.

Public

16.000 NZD

Wellington Girl’s College

Wellington NZ, Wellington, New Zealand.

Public

17.000 NZD

Hutt Valley High School

Wellington NZ, Wellington, New Zealand.

Public

15.000 NZD

St Matthew's Collegiate School

Wellington NZ, Wellington, New Zealand.

Private

19.500 NZD

Elite Management School

Wellington NZ, Wellington, New Zealand.

Private

St Patrick’s College

Wellington NZ, Wellington, New Zealand.

Public

Wellington Institute of Technology

Wellington NZ, Wellington, New Zealand.

Public

20.030 NZD Học phí năm học 2020-2021

Massey University

Wellington NZ, Wellington, New Zealand.

Public

26.530 NZD Học phí năm học 2020-2021

Victoria University of Wellington

Wellington NZ, Wellington, New Zealand.

Public

24.650 NZD Học phí năm học 2020-2021

Các thành phố lân cận Wellington NZ