HỆ THỐNG TÍN CHỈ TRUNG HỌC ONTARIO

Học Trung học ở Canada

HỆ THỐNG TÍN CHỈ TRUNG HỌC ONTARIO

17/11/2021 154 Lượt xem
Theo hiến pháp Canada, giáo dục thuộc trách nhiệm của chính quyền các tỉnh (bang). Do đó, không có một hệ thống đồng nhất các quy định về giáo dục. Đặc biệt, đối với hệ thống trung học, mỗi tỉnh sẽ có quy định và hệ thống tín chỉ riêng biệt. Đây là những điều khá mới mẻ và khác so với chương trình trung học tại Việt Nam mà các em đang tham dự. Vì vậy, để tìm hiểu rõ hơn về các quy định và yêu cầu trong chương trình trung học, cụ thể là chương trình trung học tại tỉnh bang Ontario, Urban International School xin chia sẻ một số thông tin chi tiết bên dưới.

BẰNG CẤP

Tất cả học sinh tốt nghiệp từ các trường Trung học ở Ontario sẽ nhận được Bằng Tốt nghiệp Trung học Ontario (The Ontario Secondary School Diploma – OSSD)

 

ĐIỀU KIỆN ĐỂ NHẬN ĐƯỢC BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC (OSSD)

1. Hoàn tất 30 tín chỉ trung học từ chương trình lớp 9 – 12, bao gồm 18 tín chỉ bắt buộc và 12 tín chỉ tự chọn. Học sinh cần đạt được ít nhất 50% điểm khóa học để hoàn thành 1 tín chỉ.

18 tín chỉ bắt buộc bao gồm 15 tín chỉ trong các môn học bên dưới:

 • 4 tín chỉ Anh Ngữ/Pháp Ngữ (1 tín chỉ mỗi Lớp) *
 • 3 tín chỉ toán học (1 tín chỉ ở Lớp 11 hoặc 12)
 • 2 tín chỉ khoa học
 • 1 tín chỉ lịch sử Canada
 • 1 tín chỉ địa lý Canada
 • 1 tín chỉ nghệ thuật
 • 1 tín chỉ giáo dục sức khỏe và thể chất
 • 1 tín chỉ tiếng Pháp là một ngôn ngữ thứ hai
 • 0,5 tín chỉ nghiên cứu ngành nghề
 • 0,5 tín chỉ giáo dục công dân

Cộng thêm 1 tín chỉ của mỗi nhóm sau: (Tổng cộng 3 tín chỉ)

Nhóm 1

Nhóm 2

Nhóm 3

 • Tiếng Anh hoặc tiếng Pháp là một ngôn ngữ thứ hai**
 • Một ngôn ngữ Bản Địa
 • Một ngôn ngữ cổ điển hoặc quốc tế
 • Khoa học xã hội và nhân văn
 • Nghiên Cứu về Canada và Thế Giới
 • Hướng dẫn và giáo dục nghề nghiệp
 • Hệ vừa học vừa làm***
 • Giáo dục sức khoẻ và thể chất
 • Nghệ thuật
 • Nghiên cứu kinh doanh
 • Tiếng Pháp là một ngôn ngữ thứ hai**
 • Hệ vừa học vừa làm***
 • Khoa học (Lớp 11 hoặc 12)
 • Giáo dục công nghệ
 • Tiếng Pháp là một ngôn ngữ thứ hai**
 • Nghiên cứu máy tính
 • Hệ vừa học vừa làm***

 

* Tối đa 3 tín chỉ ESL (Tiếng Anh là một ngôn ngữ thứ hai) hoặc ELD (Phát triển trình độ đọc viết Anh Ngữ) có thể được tính vào 4 tín chỉ Anh Ngữ bắt buộc, nhưng tín chỉ thứ tư là tín chỉ phải đạt được ở khóa học Anh Ngữ bắt buộc Lớp 12.

**Ở các Nhóm 1, 2, và 3, tối đa 2 tín chỉ tiếng Pháp là một ngôn ngữ thứ hai có thể tính là các tín chỉ bắt buộc, một tín chỉ từ nhóm 1 và một tín chỉ từ nhóm 2 hoặc nhóm 3.

***Tối đa 2 tín chỉ trong giáo dục hệ vừa học vừa làm có thể tính là tín chỉ bắt buộc.

- 12 tín chỉ tùy chọn có thể bao gồm tối đa 4 tín chỉ đạt được thông qua các khóa học tín chỉ kép được chấp thuận. 

2. Hoàn 40 giờ hoạt động tình nguyện

 • Mục đích của yêu cầu này là để khuyến khích học sinh nhận ra giá trị của việc tham gia cộng đồng, phát triển sự tự tin, học những kỹ năng mới và khám phá những con đường dẫn tới ngành nghề có thể có. Học sinh được khuyến khích hoàn thành giờ học của mình càng sớm càng tốt.
 • Học sinh cần hoàn thành ít nhất 40 giờ hoạt động tình nguyện ngoài giờ học ở trường. Học sinh có thể tích hơn 40 giờ để có nhiều lợi thế khi nộp hồ sơ vào các trường cao đẳng, đại học sau này. 
 • Cố vấn học vụ tại trường sẽ hỗ trợ đưa ra các đề xuất để hoàn thành giờ phục vụ cộng đồng
 • Các hoạt động tình nguyện học sinh có thể tham gia bao gồm:
 • Việc tình nguyện ở các trung tâm cộng đồng, thư viện hoặc tổ chức tín ngưỡng 
 • Hỗ trợ các sự kiện được tổ chức tại trường như Orientation, BBQ Party, Talent Show, Graduation Ceremony…
 • Tham gia các hoạt động gây quỹ
 • Câu lạc bộ tình nguyện (Volunteer Club) của trường

LƯU Ý: Vì tình hình đại dịch COVID-19, học sinh lớp 12 hoàn thành chương trình trước tháng 8/2022 chỉ cần hoàn thành 20 giờ hoạt động tình nguyện thay vì 40 giờ theo yêu cầu trước đây.

3. Hoàn thành bài kiểm tra đọc viết trung học Ontario (Ontario Secondary School Literacy Test – OSSLT)

 • Bài kiểm tra đọc viết của trường trung học Ontario OSSLT là một trong 3 yêu cầu tốt nghiệp trung học tỉnh bang Ontario. Bài thi thường được tổ chức cho học sinh từ Lớp 10 vào mùa xuân hàng năm. 
 • Học sinh được đánh giá theo kết quả “Thành công” (Pass) hoặc “Không thành công” (Fail)
 • Học sinh có thể tham gia bài kiểm tra nhiều lần nếu không đạt kết quả thành công. Học sinh nào không vượt qua bài kiểm tra OSSLT có thể chọn đăng ký khóa học OSSLC (OLC3O hoặc OLC4O) và khi vượt qua khóa học này thì sẽ đáp ứng được yêu cầu của OSSLT. Trong bảng điểm sẽ không thể hiện bạn thi OSSLT bao nhiêu lần hay đáp ứng yêu cầu OSSLT bằng OSSLC.
 • Urban International School cung cấp nhiều hỗ trợ để giúp học sinh có kỹ năng làm bài kiểm tra này. 
 • Thông tin chi tiết có thể xem thêm tại: https://www.eqao.com/the-assessments/osslt/

LƯU Ý: Học sinh lớp 12 hoàn thành chương trình trước tháng 8/2022 được miễn yêu cầu bài thi OSSLT cũng như khóa OSSLC.

 

KẾ HOẠCH HỌC TẬP VÀ HỖ TRỢ TỪ TRƯỜNG

Dựa trên lựa chọn ngành nghề và kế hoạch học tập của mỗi cá nhân, Urban International School lên lộ trình học chi tiết cho từng học sinh trước khi nhập học tại trường. Trong quá trình học tập, bộ phận học thuật và cố vấn học vụ sẽ liên tục hỗ trợ, tư vấn và điều chỉnh lộ trình của các bạn để phù hợp với khả năng học tập của học sinh.

Study Plan là một trong những sự khác biệt mà Urban International School mang lại khi học sinh ghi danh vào trường. Mỗi bạn sẽ được cung cấp một kế hoạch học tập chi tiết dựa trên thông tin đăng ký trường nhận được và kết quả bài kiểm tra Tiếng Anh đầu vào/ Bằng cấp Tiếng Anh sẵn có của học sinh. Lộ trình học tập chi tiết từng học kỳ sẽ được đề xuất để học sinh và phụ huynh nắm bắt kế hoạch của con em mình dễ dàng nhất.

Việc lên kế hoạch chi tiết trước khi các em sang học tập tại Canada giúp học sinh chủ động hơn trong việc học tập, học cách tự lên kế hoạch để đạt được mục tiêu mình đưa ra. Đây là một trong những điểm khác biệt so với chương trình trung học tại Việt Nam.

 

 

Elly Do