Học bổng du học Anh kỳ tháng 9/2017

Học bổng du học Anh

Học bổng du học Anh kỳ tháng 9/2017

05/01/2017 2350 Lượt xem
Hàng năm, tới hẹn lại lên. Học bổng Anh quốc cho kỳ mùa thu tháng 9/2017 đã có rồi đây. Các bạn hãy cùng tôi tham khảo các cơ hội học bổng dành cho các bạn tìm kiếm học bổng. Cơ hội dành đến cho tất cả các bậc học từ Alevels- Chương trình dự bị Đại học, Đại học và Sau đại học với giá trị lên tới 100%. Hãy tìm cho mình học bổng học bổng ưng ý nhất và nắm lấy ước mơ này thôi

Học Bổng Anh Quốc bậc Dự bị Đại Học năm 2017

Trường Tên học bổng Giá trị học bổng Bậc học
Bellerbys College Học bổng học tập cho học sinh quốc tế 70% học phí A Level, GCSE
Bellerbys College Học bổng học tập cho học sinh quốc tế 20%-40% học phí A Level, GCSE
Bellerbys College Học bổng học tập cho học sinh quốc tế £6,000 Foundation, GCSE
Cardiff Sixth Form College Học bổng học tập cho học sinh quốc tế Lên đến 50% học phí (£7,500) A Level
CATS College UK Học bổng học tập cho học sinh quốc tế Lên đến £15,000 Tất cả khóa học 3 tháng trở lên
Concord College Học bổng học tập cho học sinh quốc tế £12,000/năm A Level
Ealing Independent College Học bổng học tập cho học sinh quốc tế 40% học phí A Level, GCSE
Language Studies International Học bổng học tập cho học sinh quốc tế Miến phí đăng ký n/a

 

Học Bổng Anh Quốc bậc Đại học năm 2017

Trường Tên học bổng Học Bổng (tra cứu) Giá trị học bổng Bậc học Chuyên ngành
Anglia Ruskin University Học bổng học tập cho học sinh quốc tế International Merit Scholarship
(Học bổng học tập cho học sinh quốc tế)
£500 – £1,000 Đại học n/a
Bangor University Học bổng học tập cho học sinh quốc tế Merit Scholarship
(Học bổng học tập)
£2,500 – £5,000 Đại học Tất cả
University of Birmingham Học bổng học tập cho học sinh quốc tế Scholarships for International students
(Học bổng cho học sinh quốc tế)
Đa dạng Đa dạng Đa dạng
University College Birmingham Học bổng học tập cho học sinh quốc tế Academic Excellence Scholarship
(Học bổng học tập xuất sắc)
£1,000 Đại học Tất cả
University College Birmingham Học bổng học tập cho học sinh quốc tế Sporting Excellence Scholarship
(Học bổng thể thao xuất sắc)
£1,000 Đại học Tất cả
BPP University Học bổng học tập cho học sinh quốc tế International Bursary
(Học bổng cho học sinh quốc tế)
£1,000 – £2,000 n/a n/a
BPP University Học bổng học tập cho học sinh quốc tế Vietnam Regional Award
(Giải thưởng vùng Việt Nam)
£1,000 – £3,000 n/a n/a
University of Brighton Học bổng học tập cho học sinh quốc tế University oh Brighton international Scholarship
(Học bổng quốc tế đại học Brighton)
£3,000 Đại học Tất cả
Cardiff Metropolitan University Học bổng học tập cho học sinh quốc tế Cardiff Met Vietnam Scholarship
(Học bổng Cardiff Vietnam)
£2,000 n/a Tất cả
University of East Anglia Học bổng học tập cho học sinh quốc tế International Undergraduate Scholarship
(Học bổng cử nhân quốc tế)
25% – 50% học phí Đại học Đa số
University of Essex Học bổng học tập cho học sinh quốc tế International Baccalaureate Excellence Scholarship
(Học bổng cử nhân quốc tế xuất sắc)
£2,000 Đại học Tất cả
University of Glasgow Học bổng học tập cho học sinh quốc tế Undergraduate Excellence Scholarship
(Học bổng cử nhân xuất sắc)
£20,000 (£5,000 mỗi năm) Đại học n/a
University of Greenwich Học bổng học tập cho học sinh quốc tế Nationality Scholarship
(Học bổng quốc tịch)
£1,000 Đại học n/a
University of Hull Học bổng học tập cho học sinh quốc tế Undergraduate and Postgraduate Studentship Scheme Discount
(Khuyến mại cho học sinh bậc đại học và sau đại học)
£2,000 – £2,500 Đại học Đa số
King’s College London Học bổng học tập cho học sinh quốc tế Dickson Poon Undergraduate Law Scholarship
(Học bổng cử nhân luật Dickson Poon)
£5,000 mỗi năm Đại học Luật
King’s College London Học bổng học tập cho học sinh quốc tế Desmond Tutu Scholarship
(Học bổng Desmond Tutu)
£1,000 n/a Tất cả
University of Lincoln Học bổng học tập cho học sinh quốc tế Vietnam Excellence Scholarship
(Học bổng cho học sinh Việt Nam xuất sắc)
£5,000 Đại học Tất cả
London South Bank University Học bổng học tập cho học sinh quốc tế International Scholarships
(Học bổng cho học sinh quốc tế)
£1,000 Đại học Tất cả
Manchester Metropolitan University Học bổng học tập cho học sinh quốc tế Chancellor’s Scholarship
(Học bổng thủ tướng)
£5,000 Đại học Tất cả
The University of Manchester Học bổng học tập cho học sinh quốc tế Various funding opportunities available for Vietnamese students
(Các cơ hội tài trợ khác nhau dành cho học sinh Việt Nam)
Đa dạng Đa dạng Tất cả
The University of Northampton Học bổng học tập cho học sinh quốc tế Vietnamese Excellence
(Học bổng cho học sinh Việt Nam xuất sắc)
50% học phí Đại học Tất cả
The University of Northampton Học bổng học tập cho học sinh quốc tế International Scholarships
(Học bổng cho học sinh quốc tế)
Lên đến £2,000 Đại học Tất cả
The University of Nottingham Học bổng học tập cho học sinh quốc tế Various Scholarships Available
(Các học bổng đa dạng)
Đa dạng n/a n/a
Norwich University of the Arts Học bổng học tập cho học sinh quốc tế Undergraduate International Student Scholarship
(Học bổng cử nhân cho học sinh quốc tế)
£5,000 Đại học Tất cả
Norwich University of the Arts Học bổng học tập cho học sinh quốc tế Undergraduate International Student Scholarship
(Học bổng cử nhân cho học sinh quốc tế)
£2,000 Đại học Tất cả
Queen Mary University of London Học bổng học tập cho học sinh quốc tế International Science & Engineering Excellence Awards
(Giải thưởng khoa học kỹ thuật quốc tế)
£5,000 Đại học n/a
Queen’s University Belfast Học bổng học tập cho học sinh quốc tế International Office Undergraduate Scholarship
(Học bổng cử nhân quốc tế)
£2,000 – £3,000 Đại học n/a
Queen’s University Belfast Học bổng học tập cho học sinh quốc tế Vice-Chancellor’s International Attainment Scholarship
(Học bổng phó thủ tướng cho học sinh quốc tế)
Toàn bộ học phí n/a Tất cả
Queen’s University Belfast Học bổng học tập cho học sinh quốc tế Early Bird Reward
(Phần thưởng cho học sinh nộp học phí sớm)
Giảm giá 10% n/a Tất cả
The Royal Agricultural University Học bổng học tập cho học sinh quốc tế RAU – Vietnam Scholarship
(Học bổng RAU – Việt Nam)
£2,000 – £3,000 Đại học Tất cả
University of Sunderland Học bổng học tập cho học sinh quốc tế International Scholarships
(Học bổng cho học sinh quốc tế)
£1,000 – £1,500 Đại học n/a
University of South Wales Học bổng học tập cho học sinh quốc tế Chancellor’s International Development Scholarship
(Học bổng phát triển quốc tế của thủ tướng)
£2,500 mỗi năm Đại học Tất cả
University of Sussex Học bổng học tập cho học sinh quốc tế Sussex Excellence Scholarship 2017
(Học bổng xuất sắc Sussex 2017)
£3,000 Đại học Tất cả
Teesside University Học bổng học tập cho học sinh quốc tế International Scholarships
(Học bổng cho học sinh quốc tế)
£1,500 n/a n/a
University College London Học bổng học tập cho học sinh quốc tế IOE – Vietnam Education Development
(Học bổng phát triển giáo dục IOE – Việt Nam)
Chi phí học tập ăn ở trong 3 năm Đại học Giáo dục
University of the West of England Học bổng học tập cho học sinh quốc tế Vietnam Partnership Scholarship
(Học bổng liên kết với Việt Nam)
£1,000 n/a Tất cả
University of the West of England Học bổng học tập cho học sinh quốc tế Academic Excellence Scholarship
(Học bổng học tập xuất sắc)
£2,000 Đại học Tất cả
University of the West of Scotland Học bổng học tập cho học sinh quốc tế International Scholarship
(Học bổng cho học sinh quốc tế)
£2,000 Đại học n/a
University of the West of Scotland Học bổng học tập cho học sinh quốc tế Merit Based Scholarship
(Học bổng học tập)
£1,500 Đại học n/a
University of Worcester Học bổng học tập cho học sinh quốc tế International Undergraduate Scholarship
(Học bổng cử nhân quốc tế)
Lên đến £3,000 Đại học Tất cả

Học Bổng Anh Quốc bậc Sau Đại học năm 2017

Trường Tên học bổng Giá trị học bổng Chuyên ngành Deadline
Anglia Ruskin University Học bổng học tập cho học sinh quốc tế £500 – £1,000 n/a Sớm nhất có thể
Bangor University Học bổng học tập cho học sinh quốc tế £2,500 – £5,000 Tất cả Tự động xét thưởng
Bangor University Học bổng học tập cho học sinh quốc tế Toàn bộ học phí Tất cả 11/08/2016
University College Birmingham Học bổng học tập cho học sinh quốc tế £1,000 Tất cả n/a
University College Birmingham Học bổng học tập cho học sinh quốc tế £1,000 Tất cả n/a
Bournemouth University Học bổng học tập cho học sinh quốc tế 50% học phí Tất cả 31/5/2017
Bournemouth University Học bổng học tập cho học sinh quốc tế £3,500 Tất cả Tự động xét thưởng
University of Brighton Học bổng học tập cho học sinh quốc tế Toàn bộ học phí Tất cả 31/5/2017
University of Brighton Học bổng học tập cho học sinh quốc tế £5,000 Tất cả 31/1/2017, 31/3/2017, 31/5/2017,31/7/2017
De Montfort University Học bổng học tập cho học sinh quốc tế £4,000 Kinh tế n/a
University of East Anglia Học bổng học tập cho học sinh quốc tế Lên đến £4,000 Tất cả Tự động xét thưởng
Edinburgh Napier University Học bổng học tập cho học sinh quốc tế £4,000 Tất cả n/a
University of Essex Học bổng học tập cho học sinh quốc tế £4,000 Tất cả 08/01/2017
University of Essex Học bổng học tập cho học sinh quốc tế £5,000 Tất cả 08/01/2017
University of Glasgow Học bổng học tập cho học sinh quốc tế £5,000 – £10,000 n/a n/a
University of Greenwich Học bổng học tập cho học sinh quốc tế £1,000 n/a n/a
University of Hull Học bổng học tập cho học sinh quốc tế £2,000 – £2,500 Đa số Tự động xét thưởng
University of Hull Học bổng học tập cho học sinh quốc tế £5,000 Kinh tế n/a
University of Hull Học bổng học tập cho học sinh quốc tế Toàn bộ học phí n/a n/a
King’s College London Học bổng học tập cho học sinh quốc tế £90,000 Luật n/a
University of Lincoln Học bổng học tập cho học sinh quốc tế £2,000 Tất cả Tự động xét thưởng
University of Lincoln Học bổng học tập cho học sinh quốc tế £5,000 Tất cả n/a
University of Lincoln Học bổng học tập cho học sinh quốc tế £5,000 Kinh tế Tự động xét thưởng
London South Bank University Học bổng học tập cho học sinh quốc tế Toàn bộ học phí Tất cả n/a
London South Bank University Học bổng học tập cho học sinh quốc tế £1,000 Tất cả Tự động xét thưởng
Manchester Metropolitan University Học bổng học tập cho học sinh quốc tế £5,000 Tất cả n/a
The University of Manchester Học bổng học tập cho học sinh quốc tế £10,000 Kinh tế Tự động xét thưởng
Newcastle University Học bổng học tập cho học sinh quốc tế £3,000 Tất cả 31/5/2017
Newcastle University Học bổng học tập cho học sinh quốc tế £2,000 Tất cả 30/4/2017
Newcastle University Học bổng học tập cho học sinh quốc tế £7,500 – £11,500 n/a 31/3/2017
The University of Northampton Học bổng học tập cho học sinh quốc tế 50% học phí Tất cả 05/01/2017
The University of Northampton Học bổng học tập cho học sinh quốc tế Lên đến £2,000 Tất cả n/a
Norwich University of the Arts Học bổng học tập cho học sinh quốc tế £2,000 Tất cả Jun-17
Queen Mary University of London Học bổng học tập cho học sinh quốc tế £5,000 n/a Tự động xét thưởng
Queen Mary University of London Học bổng học tập cho học sinh quốc tế £8,000 – £10,000 Kinh tế và tài chính 31/5/2017
Queen Mary University of London Học bổng học tập cho học sinh quốc tế £5,000 Toán tài chính Tự động xét thưởng
Queen’s University Belfast Học bổng học tập cho học sinh quốc tế £2,000 – £3,000 n/a n/a
Queen’s University Belfast Học bổng học tập cho học sinh quốc tế Toàn bộ học phí Tất cả n/a
The Royal Agricultural University Học bổng học tập cho học sinh quốc tế £2,000 – £3,000 Tất cả 15/5/2017
University of Sunderland Học bổng học tập cho học sinh quốc tế £1,000 – £1,500 n/a n/a
University of Southampton Học bổng học tập cho học sinh quốc tế 15% hoặc 25% học phí Kinh tế Tự động xét thưởng
University of Southampton Học bổng học tập cho học sinh quốc tế £3,000 hoặc £5,000 Tất cả Tự động xét thưởng
University of South Wales Học bổng học tập cho học sinh quốc tế £2,000 Tất cả Tự động xét thưởng
University of South Wales Học bổng học tập cho học sinh quốc tế £1,500 Kinh tế Tự động xét thưởng
University of Sussex Học bổng học tập cho học sinh quốc tế 50% học phí Đa số 05/01/2017
University of Sussex Học bổng học tập cho học sinh quốc tế Chi phí Anh ngữ, Truyền thông, Phim ảnh và Âm nhạc và Lịch sử, Lịch sử Mỹ thuật và Triết học 29/1/2017
Swansea University Học bổng học tập cho học sinh quốc tế £4,000 Tất cả Aug-17
University College London Học bổng học tập cho học sinh quốc tế Chi phí học tập ăn ở trong 3 năm Giáo dục n/a
University of the West of England Học bổng học tập cho học sinh quốc tế £2,000 Tất cả Tự động xét thưởng
University of the West of Scotland Học bổng học tập cho học sinh quốc tế £2,000 n/a n/a
University of the West of Scotland Học bổng học tập cho học sinh quốc tế £1,500 n/a n/a
University of Worcester Học bổng học tập cho học sinh quốc tế Lên đến £3,000 Tất cả Tự động xét thưởng

NHM