Hội đồng trường Lester B. Pearson School Board (LBPSB)

Dorvan, Quebec, Canada.

Lester B.  Pearson School Board (LBPSB) là một trong những hội đồng trường lớn nhất Montreal và là một trong chín hội đồng trường tiếng Anh ở tỉnh Quebec. Nó có trụ sở tại Dorval, Quebec. Các trường trung học của LBPSB giảng dạy bằng tiếng Anh, hiện có 13 trường thuộc hội đồng này nhận sinh viên quốc tế thông qua chương trình International Youth Program.

Loại trường: Public | Dayschool | Coed

Địa chỉ: 1925 Brookdale Ave. Dorval, Quebec Canada H9P 2Y7 (Map)

Website: https://boardsite.lbpsb.qc.ca/

Highlight

Giới thiệu về trường

Brochure của trường

map

Dorvan, Quebec, Canada

Ngoại ô Montreal

Xem chi tiết

Các trường có thể bạn quan tâm

Greater Saskatoon Catholic Schools

Greater Saskatoon Catholic Schools

Saskatoon, Saskatchewan, Canada

Public

12.900 CAD

Luther College High School

Luther College High School

Regina, Saskatchewan, Canada

Private

45.180 CAD Bao gồm phí boarding. Học phí chưa có khóa ESL: 37,590

Havergal College

Havergal College

Trường siêu cao cấp cho học sinh nữ

Toronto, Ontario, Canada

Private

61.900 CAD Học phí nội trú 2019

Simcoe County District School Board

Simcoe County District School Board

Midhurst, Ontario, Canada

Public

13.000 CAD