Thành phố Burlington, Ontario, Canada

Thành phố Burlington, Ontario, Canada

Giới thiệu | Các trường

Thành phố Burlington nằm trong khu vực Greater Toronto ở phía tây của hồ Ontario.

Tỷ lệ thất nghiệp ước tính: 4.9%

Tỷ lệ dân nhập cư trên tổng dân số: 18%

Giá thuê trung bình căn hộ 2 phòng ngủ: $1267