Thành phố Toronto, Ontario, Canada

Thành phố Toronto, Ontario, Canada

Giới thiệu | Các trường

Thành phố lớn nhất Canada. Thủ phủ của tỉnh Ontario. 2.7tr dân (2016)

Toronto là điển hình của một thành phố hiện đại, năng động và đa dạng văn hoá, đồng thời cũng là một trong những thành phố hàng đầu của Canada về tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm mới

Các trường tại Toronto

Covenant Central Academy

Toronto, Ontario, Canada.

Private

12.800 CAD

Willowdale High School

Toronto, Ontario, Canada.

Private

15.600 CAD

Havergal College

Toronto, Ontario, Canada.

Private

61.900 CAD Học phí nội trú 2019

Toronto District School Board (TDSB)

Toronto, Ontario, Canada.

Public

16.000 CAD

BICC Birmingham International Collegiate of Canada

Toronto, Ontario, Canada.

Private

17.600 CAD học phí 8 tín chỉ

UMC - Upper Madison College

Toronto, Ontario, Canada.

Private

17.000 CAD 17.000 (grade 9-12)/ 15.500 (grade 7-8)

Braemar College

Toronto, Ontario, Canada.

Private

18.600 CAD

FieldStone Kings College

Toronto, Ontario, Canada.

Private

27.035 CAD

Great Lakes College of Toronto

Toronto, Ontario, Canada.

Private

20.500 CAD Cho 10 môn học

Upper Canada College

Toronto, Ontario, Canada.

Private

61.560 CAD Đã gồm chi phí Boarding

Hudson College

Toronto, Ontario, Canada.

Private

15.600 CAD

Royal Crown Academic School

Toronto, Ontario, Canada.

Private

19.200 CAD

UIS - Urban International School

Toronto, Ontario, Canada.

Private

17.600 CAD

Branksome Hall

Toronto, Ontario, Canada.

Private

64.305 CAD Đã gồm chi phí Boarding

The Bishop Strachan School

Toronto, Ontario, Canada.

Private

62.250 CAD

Amberson High School

Toronto, Ontario, Canada.

Private

19.800 CAD

St. George Academy Toronto High School

Toronto, Ontario, Canada.

Private

19.200 CAD Cập nhật năm học 2023

TAIE

Toronto, Ontario, Canada.

Private

Cestar High School

Toronto, Ontario, Canada.

Private

23.000 CAD Chưa tính chi phí ăn ở

Toronto Central Academy

Toronto, Ontario, Canada.

Private

1.850 CAD cho mỗi credit hour

Toronto Academy of EMC

Toronto, Ontario, Canada.

Public

149.500 CAD

Newton International College

Toronto, Ontario, Canada.

Private

22.800 CAD

Centennial College

Toronto, Ontario, Canada.

Public

14.000 CAD

Humber College

Toronto, Ontario, Canada.

Public

16.099 CAD

George Brown College

Toronto, Ontario, Canada.

Public

15.190 CAD

Seneca College

Toronto, Ontario, Canada.

Public

15.000 CAD

Toronto Film School

Toronto, Ontario, Canada.

Private

35.044 CAD

OCAD University

Toronto, Ontario, Canada.

Public

20.628 CAD

York University

Toronto, Ontario, Canada.

Public

32.397 CAD

Toronto Metropolitan University ( Ryerson University )

Toronto, Ontario, Canada.

Public

33.423 CAD Học phí các khóa học thường dạo động từ $33,423 - $38,584/ năm

University of Toronto

Toronto, Ontario, Canada.

Public

61.720 CAD