Thành phố Toronto, Ontario, Canada

Thành phố Toronto, Ontario, Canada

Giới thiệu | Các trường

Là thành phố lớn nhất Canada, Toronto là điển hình của một thành phố hiện đại, năng động và đa dạng văn hoá. Toronto là một trong những thành phố hàng đầu của Canada về tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm mới

Các trường tại Toronto

Covenant Central Academy

Toronto, Ontario, Canada.

Private

12.800

Willowdale High School

Toronto, Ontario, Canada.

Private

24.400

Havergal College

Toronto, Ontario, Canada.

Private

61.900 Học phí nội trú 2019

Toronto District School Board (TDSB)

Toronto, Ontario, Canada.

Public

16.000

BICC Birmingham International Collegiate of Canada

Toronto, Ontario, Canada.

Private

20.000

UMC - Upper Madison College

Toronto, Ontario, Canada.

Private

27.000

Braemar College

Toronto, Ontario, Canada.

Private

26.400

FieldStone Kings College

Toronto, Ontario, Canada.

Private

35.035

Great Lakes College of Toronto

Toronto, Ontario, Canada.

Private

18.900 Cho 10 môn học

Upper Canada College

Toronto, Ontario, Canada.

Private

61.560 Đã gồm chi phí Boarding

Hudson College

Toronto, Ontario, Canada.

Private

15.600

Royal Crown Academic School

Toronto, Ontario, Canada.

Private

34.600 Đã bao gồm chi phí boarding

Urban International School

Toronto, Ontario, Canada.

Private

14.800

Branksome Hall

Toronto, Ontario, Canada.

Private

64.305 Đã gồm chi phí Boarding

The Bishop Strachan School

Toronto, Ontario, Canada.

Private

62.250

Amberson High School

Toronto, Ontario, Canada.

Private

19.800

Centennial College

Toronto, Ontario, Canada.

Public

14.000

Humber College

Toronto, Ontario, Canada.

Public

15.000

George Brown College

Toronto, Ontario, Canada.

Public

14.992

Seneca College

Toronto, Ontario, Canada.

Public

15.000

Toronto Film School

Toronto, Ontario, Canada.

Private

35.044

York University

Toronto, Ontario, Canada.

Public

29 Học phí bậc Thạc sĩ năm 2019-2020

Ryerson University

Toronto, Ontario, Canada.

Public

27.176

University of Toronto

Toronto, Ontario, Canada.

Public

25.000