các Trường Đại học Canada (23)

Brock University

Brock University

St. Catharines, Ontario, Canada

Public

30.000 CAD

Lakehead University

Lakehead University

Thunder Bay, Ontario, Canada

Public

26.000 CAD

University of Toronto

University of Toronto

Toronto, Ontario, Canada

Public

59.300 CAD Học phí dự kiến năm 2021-2022

Algoma University

Algoma University

Sault Ste.Marie, Ontario, Canada

Public

19.315 CAD

 Ontario Tech University

Ontario Tech University

Tên cũ: UOIT

Oshawa, Ontario, Canada

Public

19.167 CAD

King's University College at Western University Canada

King's University College at Western University Canada

London CA, Ontario, Canada

Public

36.207 CAD học phí update mới nhất năm 2021

University of Ottawa

University of Ottawa

Ottawa, Ontario, Canada

Public

26.000 CAD

Ryerson University

Ryerson University

Toronto, Ontario, Canada

Public

29.945 CAD

University of Guelph

University of Guelph

Lựa chọn top đầu học đại học ở Canada

Guelph, Ontario, Canada

Public

30.232 CAD Học phí bậc Cử nhân năm 2021

York University

York University

Toronto, Ontario, Canada

Public

29.495 CAD

Laurentian University

Laurentian University

Sudbury, Ontario, Canada

Public

24.000 CAD

University of Windsor

University of Windsor

Windsor, Ontario, Canada

Public

21.500 CAD

Carleton University

Carleton University

Ottawa, Ontario, Canada

Public

26.490 CAD

Nipissing University

Nipissing University

North Bay, Ontario, Canada

Public

19.325 CAD

Western University

Western University

London CA, Ontario, Canada

Public

36.780 CAD Dao động từ $36,208 - $49,971 CAD

McMaster University

McMaster University

Hamilton CA, Ontario, Canada

Public

37.236 CAD Học phí thấp nhất bậc cử nhân 2021-2022

Wilfrid Laurier University

Wilfrid Laurier University

Waterloo, Ontario, Canada

Public

24.104 CAD

University of Waterloo

University of Waterloo

Waterloo, Ontario, Canada

Public

35.300 CAD