các Trường Trung học Canada (53)

St John's Academy

St John's Academy

Vancouver, BC, Canada.

Toronto Central Academy

Toronto Central Academy

Toronto, Ontario, Canada

Private

1.850 CAD cho mỗi credit hour

Cestar High School

Cestar High School

Toronto, Ontario, Canada

Private | Coed

23.000 CAD Chưa tính chi phí ăn ở

TAIE

TAIE

Toronto, Ontario, Canada

Private | Boarding | Coed

CIC - Columbia International College.

CIC - Columbia International College.

Trường Boarding lớn nhất Canada

Hamilton CA, Ontario, Canada

Private | Boarding | Coed

43.785 CAD Đã bao gồm chi phí ăn ở boarding

FieldStone Kings College

FieldStone Kings College

Toronto, Ontario, Canada

Private | Dayschool | Coed

27.035 CAD

Southern Ontario Collegiate

Southern Ontario Collegiate

Hamilton CA, Ontario, Canada

Private | Boarding | Coed

28.505 CAD Đã bao gồm chi phí ăn ở homestay

Great Lakes College of Toronto

Great Lakes College of Toronto

Toronto, Ontario, Canada

Private | Boarding | Coed

18.900 CAD Cho 10 môn học

BICC Birmingham International Collegiate of Canada

BICC Birmingham International Collegiate of Canada

Toronto, Ontario, Canada

Private | Dayschool | Coed

17.600 CAD học phí 8 tín chỉ

Braemar College

Braemar College

Trường trung tâm Toronto

Toronto, Ontario, Canada

Private | Dayschool | Coed

16.400 CAD

Collegiate of Winnipeg (High school)

Collegiate of Winnipeg (High school)

Winnipeg, Manitoba, Canada

Private | Dayschool | Coed

15.300 CAD

Bronte College

Bronte College

Mississauga, Ontario, Canada

Private | Boarding | Coed

19.800 CAD

William Academy

William Academy

Ngôi trường tư thục chất lượng hàng đầu Canada

Scarborough, Ontario, Canada

Private | Boarding | Coed

19.800 CAD

Willowdale High School

Willowdale High School

Toronto, Ontario, Canada

Private | Dayschool | Coed

15.600 CAD

UIS - Urban International School

UIS - Urban International School

Toronto, Ontario, Canada

Private | Boarding | Coed

16.000 CAD

TIA - Toronto International Academy

TIA - Toronto International Academy

Mississauga, Ontario, Canada

Private | Dayschool | Coed

17.600 CAD khóa học bổ sung $2,200/khóa

Bodwell High School

Bodwell High School

Vancouver, BC, Canada

Private | Boarding | Coed

44.975 CAD Đã bao gồm phí ký túc xá, IT, bảo hiểm sức khỏe,...

High School at Vancouver Island University (VIU High School)

High School at Vancouver Island University (VIU High School)

Nanaimo, BC, Canada

Private | Boarding | Coed

17.000 CAD

St. George Academy Toronto High School

St. George Academy Toronto High School

Toronto, Ontario, Canada

Private | Coed

17.600 CAD Cập nhật năm học 2020

UIS - Urban International School

UIS - Urban International School

Toronto, Ontario, Canada.