Thành phố Duncan, BC, Canada

Thành phố Duncan, BC, Canada

Giới thiệu | Các trường

Duncan (dân số 5.000) là một thành phố trên đảo Vancouver Island. Đây là thành phố nhỏ nhất theo khu vực trong cả nước. Thành phố cách Victoria về phía nam khoảng 50 cây số và Nanaimo về phía bắc.