các Trường Đại học Mỹ (125)

Tufts University

Tufts University

Medford (MA), Massachusetts , USA

Private

Lafayette College

Lafayette College

Easton, Pennsylvania, USA

Private

54.512 USD

University of Miami

University of Miami

Coral Gables, Florida, USA

Private

50.226 USD

Miami University

Miami University

Akron, Ohio, USA

Private

St.John’s University

St.John’s University

New York City, New York, USA

Private

41.760 USD

Mount Holyoke College

Mount Holyoke College

South Hamilton, Massachusetts , USA

Private

52.040 USD

University of Richmond

University of Richmond

Richmond, Virginia, USA

Private

52.610 USD

Broward College

Broward College

Fort Lauderdale, Florida, USA

Private

35.367 USD

Saint Anselm College

Saint Anselm College

Manchester NH, New Hampshire, USA

Private

40.500 USD

Ripon College

Ripon College

Private

45.000 USD

Colby-Sawyer College

Colby-Sawyer College

Top 7 các trường Đại học phía Bắc nước Mỹ

New London, New Hampshire, USA

Private

58.624 USD

Rochester Tech Institute

Rochester Tech Institute

Rochester, New York, USA

Private

36.596 USD

Rice University

Rice University

Houston, Texas, USA

Private

47.350 USD

Providence College

Providence College

Trường Đại học TOP 5 về đào tạo bậc Cử nhân của Mỹ

Providence, Rhode Island, USA

Private

51.490 USD

University of Rochester

University of Rochester

Trường đại học University of Rochester nổi tiếng là cái nôi của những nghiên cứu khoa học tầm cỡ thế giới

Rochester, New York, USA

Private

53.000 USD

Colgate University

Colgate University

#18 of 211 Best Liberal Arts Colleges in USA

Hamilton (NY), New York, USA

Private

55.530 USD

Dickinson College

Dickinson College

#54 in Best Liberal Arts Colleges in America

Carlisle, Pennsylvania, USA

Private

56.498 USD