các Trường Đại học Mỹ (125)

Abilene Christian University

Abilene Christian University

Abilene, Texas, USA

Private

37.800 USD

Adelphi University

Adelphi University

Garden City, New York, USA

38.660 USD

Alliant International University

Alliant International University

Alhambra, California, USA

Private

24.150 USD Chi phí năm học 2019-2020

Alma College

Alma College

Alma, Michigan, USA

Private

42.352 USD

American University

American University

Washington, Washington D.C., USA

Private

49.070 USD

Arizona State University

Arizona State University

Tempe, Arizona, USA

Public

25.790 USD

Auburn University

Auburn University

Auburn, Alabama, USA

31.124 USD

Augustana College

Augustana College

Private

45.136 USD Chi phí năm học 2020-2021

Bates College

Bates College

Private

73.538 USD Học phí đã bao gồm học phí, phí sinh hoạt và các chi phí khác

Baylor University

Baylor University

Waco, Texas, USA

Private

42.842 USD Chi phí ước tính cho năm học 2020-2021

Bellarmine University

Bellarmine University

Louisville, Kentucky, USA

Private

42.430 USD

Boise State University (BSU)

Boise State University (BSU)

Boise, Idaho, USA

Public

24.988 USD

Brandeis University

Brandeis University

Waltham, Massachusetts , USA

Private

55.340 USD

Broward College

Broward College

Fort Lauderdale, Florida, USA

Private

35.367 USD

Brown University

Brown University

Providence, Rhode Island, USA

Private

57.112 USD

Bryn Mawr College

Bryn Mawr College

Bryn Mawr, Pennsylvania, USA

Private

53.180 USD

Bucknell University

Bucknell University

Private

57.882 USD

California State University Fullerton

California State University Fullerton

Fullerton, California, USA

Public

16.399 USD Học phí cho 2 kỳ học tập