các Trường Đại học Mỹ (193)

Bates College

Bates College

Maine, USA

Private

73.538 USD Học phí đã bao gồm học phí, phí sinh hoạt và các chi phí khác

Colby-Sawyer College

Colby-Sawyer College

Top 7 các trường Đại học phía Bắc nước Mỹ

New London, New Hampshire, USA

Private

58.624 USD

Vassar College

Vassar College

Poughkeepsie, New York, USA

Private

57.910 USD

Bucknell University

Bucknell University

Private

57.882 USD

Brown University

Brown University

Providence, Rhode Island, USA

Private

57.112 USD

Dickinson College

Dickinson College

#54 in Best Liberal Arts Colleges in America

Carlisle, Pennsylvania, USA

Private

56.498 USD

Gettysburg College

Gettysburg College

Gettysburg, Pennsylvania, USA

Private

56.390 USD

Trinity College

Trinity College

Hartford, Connecticut, USA

Private

56.380 USD

Wellesley College

Wellesley College

Wellesley, Massachusetts , USA

Private

55.728 USD

University of Pennsylvania

University of Pennsylvania

Philadelphia, Pennsylvania, USA

Private

55.584 USD

Colgate University

Colgate University

#18 of 211 Best Liberal Arts Colleges in USA

Hamilton (NY), New York, USA

Private

55.530 USD

Brandeis University

Brandeis University

Waltham, Massachusetts , USA

Private

55.340 USD

University of Southern California

University of Southern California

Los Angeles, California, USA

Private

55.320 USD

Cornell University

Cornell University

Ivy League

Ithaca, New York, USA

Private

55.188 USD

Lehigh University

Lehigh University

Bethlehem, Pennsylvania, USA

Private

54.790 USD

Lafayette College

Lafayette College

Easton, Pennsylvania, USA

Private

54.512 USD

American University

American University

Washington, Washington D.C., USA

Private

54.354 USD

Texas A&M University

Texas A&M University

College Station, Texas, USA

Public

54.116 USD Chi phí năm học 2019-2020