các Trường Đại học Mỹ (125)

Skidmore College

Skidmore College

New York, USA

Private

Smith College

Smith College

Northampton, Massachusetts , USA

Private

DeVry University

DeVry University

Fresno, California, USA

Private

Devry University - Illinois

Devry University - Illinois

DuPage County, Illinois, USA

Private

18.270 USD

Alliant International University

Alliant International University

Alhambra, California, USA

Private

24.150 USD Chi phí năm học 2019-2020

Manhattan College

Manhattan College

Manhattan, New York, USA

Private

40.400 USD Chi phí năm học 2019-2020

Webster University

Webster University

St. Louis, Missouri, USA

Private

28.500 USD Mang tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ với các chuyên viên tư vấn để cập nhật thông tin mới nhất

University of Massachusetts Lowell

University of Massachusetts Lowell

Lowell MA, Massachusetts , USA

Public

33.004 USD Học phí cho năm 2019-2020 

George Mason University

George Mason University

Fairfax, Virginia, USA

Public

37.170 USD

University of Vermont

University of Vermont

Burlington, Vermont , USA

Public

41.280 USD Học phí tham khảo cho các khóa Undergraduate

Marshall University

Marshall University

Huntington, West Virginia, USA

Public

19.820 USD

Roosevelt University

Roosevelt University

Chicago, Illinois, USA

Private

30.876 USD

The University of Alabama at Birmingham (UAB)

The University of Alabama at Birmingham (UAB)

Birmingham, Alabama, USA

Public

24.950 USD

Westcliff University

Westcliff University

Irvine, California, USA

Private

Long Island University (LIU) Brooklyn

Long Island University (LIU) Brooklyn

Brooklyn, New York, USA

Private

36.452 USD

Long Island University (LIU) Post

Long Island University (LIU) Post

Brookville, New York, USA

Private

36.452 USD

University of Massachusetts Boston

University of Massachusetts Boston

Boston, Massachusetts , USA

Public

34.650 USD Chi phí năm học 2019-2020

Auburn University

Auburn University

Auburn, Alabama, USA

31.124 USD