Trường Đại học Massey University

Wellington NZ, Wellington, New Zealand.

Loại trường: Public

Website: www.massey.ac.nz/

Vị trí

Highlight

  • theo QS Ranking 2019

Giới thiệu về trường

Massey University, based in the city of Palmerton North on the North Island, has fallen slightly in this year’s ranking to joint 332nd, but is nonetheless consistently found in the global top 350. It’s the only university in New Zealand to offer courses in aviation, dispute resolution, veterinary medicine, and nanoscience.

Brochure của trường

map

Wellington NZ, Wellington, New Zealand

Thành phố lớn thứ 2 của NZ với khoảng 400.000 dân Xem chi tiết

Các trường cùng thành phố

Victoria University of Wellington

Victoria University of Wellington

Wellington NZ, Wellington, New Zealand

Public

Các trường có thể bạn quan tâm

Auckland University of Technology

Auckland University of Technology

Auckland, Auckland, New Zealand

Public

Victoria University of Wellington

Victoria University of Wellington

Wellington NZ, Wellington, New Zealand

Public

University of Otago

University of Otago

Trường đại học có lịch sử lâu đời nhất quốc gia

Dunedin, Otago, New Zealand

Public

The University of Auckland

The University of Auckland

Ngôi trường danh tiếng lâu đời nhất New Zealand

Auckland, Auckland, New Zealand

Public

28.890 NZD