Trường Đại học Victoria University of Wellington

Wellington NZ, Wellington, New Zealand.

Loại trường: Public

Năm thành lập: 1897

Địa chỉ: Kelburn, Wellington 6012, New Zealand (Map)

Website: http://www.victoria.ac.nz/

Vị trí

Highlight

  • theo QS Ranking 2019

Giới thiệu về trường

Brochure của trường

map

Wellington NZ, Wellington, New Zealand

Thành phố lớn thứ 2 của NZ với khoảng 400.000 dân Xem chi tiết

Các trường cùng thành phố

Massey University

Massey University

Wellington NZ, Wellington, New Zealand

Public

Các trường có thể bạn quan tâm

Lincoln University

Lincoln University

Christchurch, Canterbury, New Zealand

Public

University of Otago

University of Otago

Trường đại học có lịch sử lâu đời nhất quốc gia

Dunedin, Otago, New Zealand

Public

Auckland University of Technology

Auckland University of Technology

Auckland, Auckland, New Zealand

Public

The University of Canterbury

The University of Canterbury

Christchurch, Canterbury, New Zealand

Public