Trường Đại học Lincoln University

Christchurch, Canterbury, New Zealand.

Loại trường: Public

Địa chỉ: Lincoln 7647, Canterbury, New Zealand (Map)

Website: http://www.lincoln.ac.nz/

Highlight

  • theo QS Ranking 2019

Giới thiệu về trường

Brochure của trường

map

Christchurch, Canterbury, New Zealand

Thành phố lớn thứ 3 tại NZ với 380.000 dân, sau Auckland và Wellington Xem chi tiết

Các trường cùng thành phố

The University of Canterbury

The University of Canterbury

Christchurch, Canterbury, New Zealand

Public

27.000 NZD

Các trường có thể bạn quan tâm

The University of Auckland

The University of Auckland

Ngôi trường danh tiếng lâu đời nhất New Zealand

Auckland, Auckland, New Zealand

Public

12.950 NZD Học phí năm học 2020

Auckland University of Technology

Auckland University of Technology

Auckland, Auckland, New Zealand

Public

31.890 NZD Học phí năm học 2020-2021

Victoria University of Wellington

Victoria University of Wellington

Wellington NZ, Wellington, New Zealand

Public

24.650 NZD Học phí năm học 2020-2021

University of Otago

University of Otago

Trường đại học có lịch sử lâu đời nhất quốc gia

Dunedin, Otago, New Zealand

Public

28.512 NZD Học phí năm học 2020-2021