Trường Đại học The University of Canterbury

Christchurch, Canterbury, New Zealand.

Loại trường: Public

Năm thành lập: 1873

Tổng số sinh viên: 14.000

Địa chỉ: 20 Kirkwood Ave, Upper Riccarton, Christchurch 8041, New Zealand (Map)

Website: https://www.canterbury.ac.nz/

Vị trí

Highlight

  • theo QS Ranking 2019

Giới thiệu về trường

Brochure của trường

map

Christchurch, Canterbury, New Zealand

Thành phố lớn thứ 3 tại NZ với 380.000 dân, sau Auckland và Wellington Xem chi tiết

Các trường cùng thành phố

Lincoln University

Lincoln University

Christchurch, Canterbury, New Zealand

Public

Các trường có thể bạn quan tâm

Lincoln University

Lincoln University

Christchurch, Canterbury, New Zealand

Public

University of Otago

University of Otago

Trường đại học có lịch sử lâu đời nhất quốc gia

Dunedin, Otago, New Zealand

Public

Massey University

Massey University

Wellington NZ, Wellington, New Zealand

Public

Victoria University of Wellington

Victoria University of Wellington

Wellington NZ, Wellington, New Zealand

Public