các Trường Trung học Anh (65)

New College Durham

New College Durham

Durham, England, UK

Private | Dayschool | Coed

7.000 GBP

King’s Ely School

King’s Ely School

Ely, Cambridgeshire, England, UK

Private | Boarding | Coed

31.005 GBP

Shrewsbury Sixth Form College

Shrewsbury Sixth Form College

Học phí 270 triệu và đầu ra Oxford & Cambridge

Shrewsbury, England, UK

Public | Dayschool | Coed

8.850 GBP

Wellington School

Wellington School

Wellington UK, England, UK

Private | Boarding | Coed

10.805 GBP

Stamford Endowed School

Stamford Endowed School

Stamford, England, UK

Private | Boarding | Coed

30.185 GBP

Loughborough Grammar School

Loughborough Grammar School

Loughborough, England, UK

Private | Boarding | Boys

33.090 GBP

St Brendan’s College

St Brendan’s College

Public | Dayschool

13.500 GBP

Lime House School

Lime House School

Dalston, England, UK

Private | Boarding | Coed

29.000 GBP

Concord College

Concord College

Shrewsbury, England, UK

Private | Boarding | Coed

45.000 GBP

Cardiff Sixth Form College

Cardiff Sixth Form College

#1 Boarding School UK

Cardiff, Wales, UK

Private | Boarding | Coed

18.600 GBP

Cambridge Regional College

Cambridge Regional College

Cambridge, England, UK

Public | Dayschool | Coed

7.000 GBP

King’s College Saint Michaels

King’s College Saint Michaels

Tenbury Wells, England, UK

Private | Boarding | Coed

27.990 GBP

Oxford International College (OIC)

Oxford International College (OIC)

Oxford, England, UK

Private | Boarding | Coed

23.500 GBP

St.Joseph’s College

St.Joseph’s College

Ipswich, England, UK

Private | Boarding | Coed

33.453 GBP

St. Michael’s School

St. Michael’s School

Bryn, Wales, UK

Private | Boarding | Coed

29.000 GBP

d’Overbroeck’s College

d’Overbroeck’s College

Top 10 trường tư thục nội trú đào tạo A-level với học bổng lên tới £6000

Oxford, England, UK

Private | Boarding | Coed

25.285 GBP Chưa bao gồm phí boarding hoặc homestay

Abbey DLD College

Abbey DLD College

Cambridge, England, UK

Private

24.000 GBP

Brooke House College

Brooke House College

Market Harborough, England, UK

Private | Boarding | Coed

35.000 GBP Bao gồm Boarding