các Trường Trung học Anh (65)

North West Regional College

North West Regional College

Derry – Londonderry, Northern Ireland, UK

Public | Dayschool

Oxford International Education Group

Oxford International Education Group

Cơ hội nhận học bổng lên tới 100%

London, England, UK

Public

 Docklands Academy London

Docklands Academy London

London, England, UK

Private | Dayschool | Coed

5.995 GBP

Grimsby Institute

Grimsby Institute

Lincoln, England, UK

Private | Boarding | Coed

6.980 GBP

New College Durham

New College Durham

Durham, England, UK

Private | Dayschool | Coed

7.000 GBP

Cambridge Regional College

Cambridge Regional College

Cambridge, England, UK

Public | Dayschool | Coed

7.000 GBP

Fine Arts College

Fine Arts College

London, England, UK

Private | Dayschool | Coed

7.520 GBP

Shrewsbury Sixth Form College

Shrewsbury Sixth Form College

Học phí 270 triệu và đầu ra Oxford & Cambridge

Shrewsbury, England, UK

Public | Dayschool | Coed

8.850 GBP

Boston College (England)

Boston College (England)

Boston, Lincolnshire, England, UK

Private | Dayschool | Coed

9.500 GBP

Woodhouse Grove School

Woodhouse Grove School

Bradford, England, UK

Private | Boarding | Coed

9.750 GBP

Loughborough College

Loughborough College

Loughborough, England, UK

Private | Boarding | Coed

10.000 GBP

Brockenhurst College

Brockenhurst College

Brockenhurst, England, UK

Private | Dayschool | Coed

10.000 GBP

King Edward VI College

King Edward VI College

Stourbridge, England, UK

Public | Boarding | Coed

10.500 GBP

New Hall School

New Hall School

Chelmsford, England, UK

Public | Boarding | Coed

10.605 GBP

Wellington School

Wellington School

Wellington UK, England, UK

Private | Boarding | Coed

10.805 GBP

St Edmund’s College & Prep School

St Edmund’s College & Prep School

Ware, England, UK

Private | Boarding | Coed

10.820 GBP

St. Christopher School

St. Christopher School

Letchworth Garden City, England, UK

Private | Boarding | Coed

10.920 GBP

Earlscliffe College

Earlscliffe College

Có tới 06 chương trình học thuật đa dạng cho sinh viên quốc tế

Folkestone, England, UK

Private | Boarding | Coed

11.975 GBP