các Trường Trung học Anh (65)

Norwich School Sixth Form

Norwich School Sixth Form

Norwich, England, UK

Private | Boarding | Coed

21.780 GBP

Fine Arts College

Fine Arts College

London, England, UK

Private | Dayschool | Coed

7.520 GBP

Rochester Independent College

Rochester Independent College

Rochester, England, UK

Private | Boarding | Coed

34.000 GBP

Earlscliffe College

Earlscliffe College

Có tới 06 chương trình học thuật đa dạng cho sinh viên quốc tế

Folkestone, England, UK

Private | Boarding | Coed

11.975 GBP

New Hall School

New Hall School

Chelmsford, England, UK

Public | Boarding | Coed

10.605 GBP

CATS College

CATS College

London, England, UK

Private | Boarding | Coed

30.990 GBP

Denstone College

Denstone College

Ngôi trường nội trú chất lượng 5 sao

Uttoxeter, England, UK

Private | Boarding | Coed

30.867 GBP

DLD College London

DLD College London

London, England, UK

Private | Boarding | Coed

31.000 GBP Chưa bao gồm phí Boarding

King Edward VI College

King Edward VI College

Stourbridge, England, UK

Public | Boarding | Coed

10.500 GBP

Woodhouse Grove School

Woodhouse Grove School

Bradford, England, UK

Private | Boarding | Coed

9.750 GBP

Boston College (England)

Boston College (England)

Boston, Lincolnshire, England, UK

Private | Dayschool | Coed

9.500 GBP

 Docklands Academy London

Docklands Academy London

London, England, UK

Private | Dayschool | Coed

5.995 GBP

WE Bridge Academy

WE Bridge Academy

Cardiff, Wales, UK

Private | Dayschool | Coed

14.500 GBP

Warwickshire College Group

Warwickshire College Group

Warwick, England, UK

Private | Boarding | Coed

16.850 GBP

North West Regional College

North West Regional College

Derry – Londonderry, Northern Ireland, UK

Public | Dayschool

Westbourne School

Westbourne School

Penarth, Wales, UK

Private | Boarding | Coed

35.850 GBP

St Edmund’s College & Prep School

St Edmund’s College & Prep School

Ware, England, UK

Private | Boarding | Coed

10.820 GBP

Albyn School

Albyn School

Aberdeen, Scotland, UK

Private | Boarding | Coed

31.861 GBP