các Trường Trung học Anh (65)

 Docklands Academy London

Docklands Academy London

London, England, UK

Private | Dayschool | Coed

5.995 GBP

Abbey College in Malvern

Abbey College in Malvern

Worcester, England, UK

Private | Boarding

29.000 GBP Đã bao gồm phí Boarding

Abbey DLD College

Abbey DLD College

Cambridge, England, UK

Private

24.000 GBP

Albyn School

Albyn School

Aberdeen, Scotland, UK

Private | Boarding | Coed

31.861 GBP

Ashbourne College

Ashbourne College

London, England, UK

Private | Dayschool | Coed

29.250 GBP

Bedstone College

Bedstone College

Bucknell, England, UK

Private | Boarding | Coed

31.035 GBP

Bellerbys College

Bellerbys College

Brighton, England, UK

Private | Boarding | Coed

27.501 GBP Phí chưa bao gồm homestay/residence

Bexhill College

Bexhill College

Bexhill, England, UK

Public | Boarding | Coed

16.000 GBP Chi phí bao gồm học phí và phí ăn ở ký túc xá

Boston College (England)

Boston College (England)

Boston, Lincolnshire, England, UK

Private | Dayschool | Coed

9.500 GBP

Brockenhurst College

Brockenhurst College

Brockenhurst, England, UK

Private | Dayschool | Coed

10.000 GBP

Brooke House College

Brooke House College

Market Harborough, England, UK

Private | Boarding | Coed

35.000 GBP Bao gồm Boarding

Cambridge Regional College

Cambridge Regional College

Cambridge, England, UK

Public | Dayschool | Coed

7.000 GBP

Cardiff & Vale College

Cardiff & Vale College

Cardiff, Wales, UK

Public | Dayschool | Coed

17.500 GBP

Cardiff Sixth Form College

Cardiff Sixth Form College

#1 Boarding School UK

Cardiff, Wales, UK

Private | Boarding | Coed

18.600 GBP

CATS College

CATS College

London, England, UK

Private | Boarding | Coed

30.990 GBP

Collingham GCSE & Sixth Form College

Collingham GCSE & Sixth Form College

London, England, UK

Private | Boarding | Coed

22.410 GBP

Concord College

Concord College

Shrewsbury, England, UK

Private | Boarding | Coed

45.000 GBP

Denstone College

Denstone College

Ngôi trường nội trú chất lượng 5 sao

Uttoxeter, England, UK

Private | Boarding | Coed

30.867 GBP