các Trường Cao đẳng Canada (20)

Douglas College

Douglas College

New Wesminster, BC, Canada

Public

18.360 CAD 612 CAD/ tín chỉ, 30 tín chỉ/ năm

Vancouver Community College (VCC)

Vancouver Community College (VCC)

Vancouver, BC, Canada

Public

17.120 CAD Chưa bao gồm các phụ phí khác

Selkirk College

Selkirk College

Castlegar, BC, Canada

Public

11.890 CAD

Lasalle College Vancouver

Lasalle College Vancouver

Trường cũ The Art Institute of Vancouver

Vancouver, BC, Canada

Private

16.500 CAD

Langara College

Langara College

Vancouver, BC, Canada

Public

17.700 CAD

Columbia College

Columbia College

Vancouver, BC, Canada

Public

17.100 CAD

Northern Lights College

Northern Lights College

Dawson Creek, BC, Canada

Public

10.930 CAD Tùy chương trìn

BCIT - British Columbia Institute of Technology

BCIT - British Columbia Institute of Technology

Burnaby, BC, Canada

Public

13.500 CAD Chưa bao gồm các phụ phí khác

North Island College NIC

North Island College NIC

Courtenay, BC, Canada

Public

13.720 CAD

College of New Caledonia

College of New Caledonia

Prince George, BC, Canada

Public

15.410 CAD

Sprott Shaw College

Sprott Shaw College

Abbotsford, BC, Canada

Public

Camosun College

Camosun College

Victoria, BC, Canada

Public

14.500 CAD

Okanagan College

Okanagan College

Kelowna, BC, Canada

Public

13.750 CAD

Vancouver Film School (VFS)

Vancouver Film School (VFS)

Vancouver, BC, Canada

Private

16.416 CAD

Northwest Community College

Northwest Community College

Terrace, BC, Canada

Public

16.114 CAD

Arbutus College

Arbutus College

Vancouver, BC, Canada

12.000 CAD

MTI Community College

MTI Community College

Vancouver, BC, Canada

Public

37.000 CAD Bao gồm chi phí boarding