các Trường Trung học Canada (55)

St John's Academy

St John's Academy

Vancouver, BC, Canada.

Newton International College

Newton International College

Toronto, Ontario, Canada

Private | Dayschool | Coed

22.800 CAD

Ottawa Catholic School Board

Ottawa Catholic School Board

Ottawa, Ontario, Canada

Public

14.000 CAD

Toronto Academy of EMC

Toronto Academy of EMC

Toronto, Ontario, Canada

Public | Boarding

149.500 CAD

Toronto Central Academy

Toronto Central Academy

Toronto, Ontario, Canada

Private

1.850 CAD cho mỗi credit hour

Cestar High School

Cestar High School

Toronto, Ontario, Canada

Private | Coed

23.000 CAD Chưa tính chi phí ăn ở

TAIE

TAIE

Toronto, Ontario, Canada

Private | Boarding | Coed

Toronto District School Board (TDSB)

Toronto District School Board (TDSB)

Hội đồng trường công lập lớn nhất Canada

Toronto, Ontario, Canada

Public | Dayschool | Coed

17.000 CAD

CIC - Columbia International College.

CIC - Columbia International College.

Trường Boarding lớn nhất Canada

Hamilton CA, Ontario, Canada

Private | Boarding | Coed

25.200 CAD Bao gồm học phí và kí túc xá

Great Lakes College of Toronto

Great Lakes College of Toronto

Toronto, Ontario, Canada

Private | Boarding | Coed

20.500 CAD Cho 10 môn học

FieldStone Kings College

FieldStone Kings College

Toronto, Ontario, Canada

Private | Dayschool | Coed

27.035 CAD

Southern Ontario Collegiate

Southern Ontario Collegiate

Hamilton CA, Ontario, Canada

Private | Boarding | Coed

28.505 CAD Đã bao gồm chi phí ăn ở homestay

York Regional District School Board

York Regional District School Board

Aurora, Ontario, Canada

Public | Dayschool | Coed

14.750 CAD

Braemar College

Braemar College

Trường trung tâm Toronto

Toronto, Ontario, Canada

Private | Dayschool | Coed

22.400 CAD

William Academy

William Academy

Ngôi trường tư thục chất lượng hàng đầu Canada

Scarborough, Ontario, Canada

Private | Boarding | Coed

37.300 CAD Bao gồm học phí và boarding

Bronte College

Bronte College

Mississauga, Ontario, Canada

Private | Boarding | Coed

24.600 CAD Học phí IB 25,500

Thames Valley District School Board (TVDSB)

Thames Valley District School Board (TVDSB)

London CA, Ontario, Canada

Public | Dayschool | Coed

14.700 CAD

BICC Birmingham International Collegiate of Canada

BICC Birmingham International Collegiate of Canada

Toronto, Ontario, Canada

Private | Dayschool | Coed

17.600 CAD học phí 8 tín chỉ

CEPEO - Ottawa (Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario)

CEPEO - Ottawa (Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario)

Ottawa, Ontario, Canada

Public | Dayschool | Coed

UIS - Urban International School

UIS - Urban International School

Toronto, Ontario, Canada.